Stvorení pre Božiu radosť

„Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži“ Ž.37,4

18.7.2016 – 2.Mojžišova 40,34-38  (Kuková (Šz))

 • za rôzne letné tábory pre všetky generácie v našich cirkevných zboroch
 • Premýšľajme o Božej radosti, prečo sa radovať v Pánovi a Boží pohľad na radosť – Ž.97,12; FIl,3,4-5; Ž.105,3-4
 • za vodcov cirkvi – biskupov, seniorov, farárov, nech je v ich srdciach viditeľný postoj Pána Ježiša Krista a aby neplatilo pre nich slovo – Ez.34,1-11; Skut.Ap 20,28-30
 • za vlastný zbor – za vyliatie Ducha Svätého
 • žehnajme svojmu br. farárovi – sestre farárke
 • vlastný námet:

 

 

19.7.2016 – Marek 3,20-30    (Kunova Teplica (Ge))

 • za rôzne letné tábory pre všetky generácie v našich cirkevných zboroch
 • Premýšľajme o Božej radosti, prečo sa radovať v Pánovi a Boží pohľad na radosť – Ž.97,12; FIl,3,4-5; Ž.105,3-4
 • za vodcov cirkvi – biskupov, seniorov, farárov, nech je v ich srdciach viditeľný postoj Pána Ježiša Krista a aby neplatilo pre nich slovo – Ez.34,1-11; Skut.Ap 20,28-30
 • za vlastný zbor – za vyliatie Ducha Svätého
 • žehnajme svojmu br. farárovi – sestre farárke
 • vlastný námet:

 

20.7.2016 – Marek 3,31-35    (Ladzany (Ho))

 • za rôzne letné tábory pre všetky generácie v našich cirkevných zboroch
 • Premýšľajme o Božej radosti, prečo sa radovať v Pánovi a Boží pohľad na radosť – Ž.97,12; FIl,3,4-5; Ž.105,3-4
 • za vlastný zbor – za vyliatie Ducha Svätého
 • žehnajme svojmu br. farárovi – sestre farárke
 • vlastný námet:

 

21.7.2016 – Marek 4,1-9    (Lazy pod Makytou (Tu))

 • za rôzne letné tábory pre všetky generácie v našich cirkevných zboroch
 • Premýšľajme o Božej radosti, prečo sa radovať v Pánovi a Boží pohľad na radosť – Ž.97,12; FIl,3,4-5; Ž.105,3-4
 • za vlastný zbor – za vyliatie Ducha Svätého
 • žehnajme svojmu br. farárovi – sestre farárke
 • vlastný námet:

 

22.7.2016 – Marek 4,10-20     (Leštiny (Lo))

 • za rôzne letné tábory pre všetky generácie v našich cirkevných zboroch
 • Premýšľajme o Božej radosti, prečo sa radovať v Pánovi a Boží pohľad na radosť – Ž.97,12; FIl,3,4-5; Ž.105,3-4
 • za vlastný zbor – za vyliatie Ducha Svätého
 • žehnajme svojmu br. farárovi – sestre farárke
 • vlastný námet:

 

23.7.2016 – Marek 4,21-25    (Levice (Dn))

 • za rôzne letné tábory pre všetky generácie v našich cirkevných zboroch
 • Premýšľajme o Božej radosti, prečo sa radovať v Pánovi a Boží pohľad na radosť – Ž.97,12; FIl,3,4-5; Ž.105,3-4
 • za vlastný zbor – za vyliatie Ducha Svätého
 • žehnajme svojmu br. farárovi – sestre farárke
 • vlastný námet:

 

24.7.2016 – 9. nedeľa po Svätej Trojici    (Myjavský seniorát)

Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať.       Lukáš 12,48

 • Nech je Božie slovo zvestované v moci a v pravde
 • za rôzne letné tábory pre všetky generácie v našich cirkevných zboroch
 • Premýšľajme o Božej radosti, prečo sa radovať v Pánovi a Boží pohľad na radosť – Ž.97,12; FIl,3,4-5; Ž.105,3-4
 • za vlastný zbor – za vyliatie Ducha Svätého
 • žehnajme svojmu br. farárovi – sestre farárke

 

uctievanie – je viac než len hudba, je to postoj srdca

25.7.2016 – Marek 4,26-29   (Levoča (Ta))

 • za rôzne letné tábory pre všetky generácie v našich cirkevných zboroch
 • premýšľajme, ako a čím Boha uctievame – Iz.29,9-14 /naša úcta k Bohu ide zo srdca alebo z formy?/ Kedy je čas na uctievanie, na dobrorečenie – Žalm 34,2
 • modlime sa a prakticky preukážme lásku niekomu v našom okolí, kto to potrebuje – Gal.6,2

 

26.7.2016 – Marek 4,30-34    (Limbach (Ba))

 • za rôzne letné tábory pre všetky generácie v našich cirkevných zboroch
 • premýšľajme, ako a čím Boha uctievame – Iz.29,9-14 /naša úcta k Bohu ide zo srdca alebo z formy?/ Kedy je čas na uctievanie, na dobrorečenie – Žalm 34,2
 • modlime sa a prakticky preukážme lásku niekomu v našom okolí, kto to potrebuje – Gal.6,2

 

27.7.2016 – Marek 4,35-41     (Liptovská Kokava (Lo))

 • za rôzne letné tábory pre všetky generácie v našich cirkevných zboroch
 • premýšľajme, ako a čím Boha uctievame – Iz.29,9-14 /naša úcta k Bohu ide zo srdca alebo z formy?/ Kedy je čas na uctievanie, na dobrorečenie – Žalm 34,2
 • modlime sa a prakticky preukážme lásku niekomu v našom okolí, kto to potrebuje – Gal.6,2

 

28.7.2016 – Marek 5,1-20    (Liptovská Porúbka (Lo))

 • za rôzne letné tábory pre všetky generácie v našich cirkevných zboroch
 • premýšľajme, ako a čím Boha uctievame – Iz.29,9-14 /naša úcta k Bohu ide zo srdca alebo z formy?/ Kedy je čas na uctievanie, na dobrorečenie – Žalm 34,2
 • modlime sa a prakticky preukážme lásku niekomu v našom okolí, kto to potrebuje – Gal.6,2

29.7.2016 – Marek 5,21-34    (Liptovská Sielnica (Lo))

 • za rôzne letné tábory pre všetky generácie v našich cirkevných zboroch
 • premýšľajme, ako a čím Boha uctievame – Iz.29,9-14 /naša úcta k Bohu ide zo srdca alebo z formy?/ Kedy je čas na uctievanie, na dobrorečenie – Žalm 34,2
 • modlime sa a prakticky preukážme lásku niekomu v našom okolí, kto to potrebuje – Gal.6,2

30.7.2016 – Marek 5,35-43    (Liptovský Ján (Lo))

 • za rôzne letné tábory pre všetky generácie v našich cirkevných zboroch
 • premýšľajme, ako a čím Boha uctievame – Iz.29,9-14 /naša úcta k Bohu ide zo srdca alebo z formy?/ Kedy je čas na uctievanie, na dobrorečenie – Žalm 34,
 • modlime sa a prakticky preukážme lásku niekomu v našom okolí, kto to potrebuje – Gal.6,2

 

31.7.2016 – 10. nedeľa po Svätej Trojici (Nedeľa Izraela)   Novohradský seniorát

„Blahoslavený národ, ktorému Hospodin je Bohom, ľud, ktorý si zvolil za vlastníctvo.“ Žalm 33,12

 • Nech je Božie slovo zvestované v moci a v pravde
 • za rôzne letné tábory pre všetky generácie v našich cirkevných zboroch
 • premýšľajme, ako a čím Boha uctievame – Iz.29,9-14 /naša úcta k Bohu ide zo srdca alebo z formy?/ Kedy je čas na uctievanie, na dobrorečenie – Žalm 34,2

Komentáre nie sú povolené.