Rozpis modlitieb v 25. týždni

19.6.2016 – Jedni druhých bremená znášajte, a tak naplníte zákon Kristov.          Galatským 6,2

modlime sa:

 • aby Božie slovo bolo zvestované v moci, v Duchu a v pravde
 • aby mal Boží ľud túžbu a hlad po Božom slove – Žalm 42
 • za Božie smerovanie pre našu cirkev
 • za vodcov cirkvi – biskupov, seniorov, farárov, nech je v ich srdciach viditeľný postoj Pána Ježiša Krista a aby neplatilo pre nich slovo – Ez.34,1-11; Skut.Ap 20,28-30

20.6.2016 – 2.Mojžišova 5,1-6,1

modlime sa:

 • Predkladajme Bohu svoje životy, nech sú prepálené Božím ohňom – 1.Kor.3,10-15; 1Pt.1,7
 • Nech sme dobrým „Božím chrámom“ a plní Ducha Svätého – 1Kor.3,16-23
 • myslime v modlitbe na svoje životy pred Bohom, na svoju rodinu, skúmajme, ktoré hodnoty a skutky robia Bohu radosť a sú mu na slávu a ktoré nie. Z tých zlých robme pokánie a opustime ich.
 • za vodcov cirkvi – biskupov, seniorov, farárov – nech je od nich odstránená pýcha a ješitnosť a zjavná pokora a túžba slúžiť iným

21.6.2016 – 2.Mojžišova 7,1-25

modlime sa:

 • Predkladajme Bohu svoje životy, nech sú prepálené Božím ohňom – 1.Kor.3,10-15; 1Pt.1,7
 • Nech sme dobrým „Božím chrámom“ a plní Ducha Svätého – 1Kor.3,16-23
 • myslime v modlitbe na svoje životy pred Bohom, na svoju rodinu, skúmajme, ktoré hodnoty a skutky robia Bohu radosť a sú mu na slávu a ktoré nie. Z tých zlých robme pokánie a opustime ich.
 • za vodcov cirkvi – biskupov, seniorov, farárov – nech majú vždy čas na spoločenstvo s BOHOM v modlitbe a Slove

22.6.2016 -2.Mojžišova 12,1-20

modlime sa:

 • Predkladajme Bohu svoje životy, nech sú prepálené Božím ohňom – 1.Kor.3,10-15; 1Pt.1,7
 • Nech sme dobrým „Božím chrámom“ a plní Ducha Svätého – 1Kor.3,16-23
 • myslime v modlitbe na svoje životy pred Bohom, na svoju rodinu, skúmajme, ktoré hodnoty a skutky robia Bohu radosť a sú mu na slávu a ktoré nie. Z tých zlých robme pokánie a opustime ich.
 • za vodcov cirkvi – biskupov, seniorov, farárov – nech v ich životoch nemá moc moc, peniaze či telesnosť, ale pokora, obetavosť a čistota

23.6.2016 – 2.Mojžišova 12,21-33.51

modlime sa:

 • Predkladajme Bohu svoje životy, nech sú prepálené Božím ohňom – 1.Kor.3,10-15; 1Pt.1,7
 • Nech sme dobrým „Božím chrámom“ a plní Ducha Svätého – 1Kor.3,16-23
 • myslime v modlitbe na svoje životy pred Bohom, na svoju rodinu, skúmajme, ktoré hodnoty a skutky robia Bohu radosť a sú mu na slávu a ktoré nie. Z tých zlých robme pokánie a opustime ich.
 • za vodcov cirkvi – biskupov, seniorov, farárov, nech sú prepálení ohňom Ducha Svätého

24.6.2016 – 2.Mojžišova 13,17-22

modlime sa:

 • Predkladajme Bohu svoje životy, nech sú prepálené Božím ohňom – 1.Kor.3,10-15; 1Pt.1,7
 • Nech sme dobrým „Božím chrámom“ a plní Ducha Svätého – 1Kor.3,16-23
 • myslime v modlitbe na svoje životy pred Bohom, na svoju rodinu, skúmajme, ktoré hodnoty a skutky robia Bohu radosť a sú mu na slávu a ktoré nie. Z tých zlých robme pokánie a opustime ich.
 • za vodcov cirkvi – biskupov, seniorov, farárov – nech sú vzorom v reči, skutku a mravnej čistote

25.6.2016 – 2.Mojžišova 14,1-14

modlime sa:

 • Predkladajme Bohu svoje životy, nech sú prepálené Božím ohňom – 1.Kor.3,10-15; 1Pt.1,7
 • Nech sme dobrým „Božím chrámom“ a plní Ducha Svätého – 1Kor.3,16-23
 • za vodcov cirkvi – biskupov, seniorov, farárov – nech cítia podporu a modlitby veriacich

26.6.2016  – Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží.      Efezským 2,8

modlime sa:

 • aby Božie slovo bolo zvestované v moci, v Duchu a v pravde
 • aby mal Boží ľud túžbu a hlad po Božom slove – Žalm 42
 • Predkladajme Bohu svoje životy, nech sú prepálené Božím ohňom – 1.Kor.3,10-15; 1Pt.1,7
 • Za Cirkev Ježiša Krista – nech je svetlom a soľou

Komentáre nie sú povolené.