PRIHLÁŠKA NA DENNÝ DETSKÝ BIBLICKÝ TÁBOR 27.7-31.7.2015
…čítaj ďalej článok Detský letný tábor

Pre členov nášho cirkevného zboru, ale rovnako i pre všetkých, ktorých zaujíma Božie dielo na nás a skrze nás konané sme pripravili Ročenku Cirkevného zboru ECAV v Adamovských Kochanovciach. Zdarma bolo distribuovaná do všetkých domácností našich členov a prinášame Vám ju i tejto podobe, aby tak bol oslávený Boh, ktorý vo svojej dobrote nezabúda ani na nás.

 

Ročenka Cirkevného zboru AK 2014 na stiahnutie

„Lebo blízko je deň Hospodinov proti všetkým národom. Ako si ty robil, tak sa stane tebe. Tvoj čin ti padne naspäť na hlavu.“

Zvykne sa hovoriť, že dobre hodený bumerang sa vždy vráti. Označenie pre zbraň pôvodných obyvateľov Austrálie sa však postupom času stalo celkom logickým označením pre situáciu, keď sa dôsledky skutkov a vyrieknutých slov vrátia a postihnú ich pôvodcu (zväčša v negatívnom zmysle).


…čítaj ďalej článok Kázeň na text z proroka Abdiáša, 15. verš

Pre členov nášho cirkevného zboru, ale rovnako i pre všetkých, ktorých zaujíma Božie dielo na nás a skrze nás konané sme pripravili Ročenku Cirkevného zboru ECAV v Adamovských Kochanovciach. Zdarma bolo distribuovaná do všetkých domácností našich členov a prinášame Vám ju i tejto podobe, aby tak bol oslávený Boh, ktorý vo svojej dobrote nezabúda ani na nás.

Ročenka Cirkevného zboru AK na stiahnutie

1S 17,40-50

„Vzal si do ruky palicu, vybral z potoka päť hladkých kameňov, vložil ich do kapsy medzi pastierske náčinie, ktoré mal, vzal si do ruky prak, a tak sa približoval k Filištíncovi.
…čítaj ďalej článok 1. nedeľa po Zjavení