Deň Príležitosť Miesto Čas Večera Pánova
6. marec 2019 stredtýždňové služby Božie Melčice – Novákovec 17.00  
10. marec 2019 1. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30 počas služieb Božích
14. marec 2019 stredtýždňové služby Božie Ivanovce 16.00
17. marec 2019 2. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30
20. marec 2019 stredtýždňové služby Božie Chocholná – Velčice 17.00
21. marec 2019 stredtýždňové služby Božie Lieskové – Svadobka 17.00
24. marec 2019 3. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30
25. marec 2019 pôstny modlitebný týždeň Lieskové – Svadobka 17.00 počas služieb Božích
26. marec 2019 pôstny modlitebný týždeň Ivanovce 16.00 počas služieb Božích
27. marec 2019 pôstny modlitebný týždeň Chocholná – Velčice 17.00 počas služieb Božích
28. marec 2019 pôstny modlitebný týždeň Melčice – Novákovec 17.00 počas služieb Božích
29. marec 2019 pôstny modlitebný týždeň A. Kochanovce – zb. dom 16.00 počas služieb Božích
31. marec 2019 4. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30 počas služieb Božích
1. apríl 2019 stredtýždňové služby Božie Ivanovce 17.00  
3. apríl 2019 stredtýždňové služby Božie Lieskové – Svadobka 18.00
7. apríl 2019 5. pôstna nedeľa

– predpašiová

Adamovské Kochanovce 8.30
10. apríl 2019 stredtýždňové služby Božie Melčice – Novákovec 18.00
11. apríl 2019 stredtýždňové služby Božie Chocholná – Velčice 18.00
14. apríl 2019 6. pôstna nedeľa – pašiová Adamovské Kochanovce 8.30
18. apríl 2019 Zelený štvrtok Adamovské Kochanovce 17.00 počas služieb Božích
19. apríl 2019 Veľký piatok Adamovské Kochanovce 8.30 po službách Božích
21. apríl 2019 1. slávnosť veľkonočná Adamovské Kochanovce 8.30 po službách Božích
22. apríl 2019 2. slávnosť veľkonočná Adamovské Kochanovce 8.30

Poznámka: Právo zmeny vyhradené

Komentáre nie sú povolené.