Deň Príležitosť Miesto Čas Večera Pánova
         
13. apríl 2017 Zelený štvrtok Adamovské Kochanovce 17.00 počas služieb Božích
14. apríl 2017 Veľký piatok Adamovské Kochanovce 8.30 po službách Božích
16. apríl 2017 1. slávnosť veľkonočná Adamovské Kochanovce 8.30 po službách Božích
17. apríl 2017 2. slávnosť veľkonočná Adamovské Kochanovce 8.30

Komentáre nie sú povolené.