Deň
Príležitosť
Miesto
Čas
Večera Pánova
17. december 2017
3. adventná nedeľa
Adamovské Kochanovce
8.30
 
20. december 2017
stredtýždňové služby Božie
Melčice
17.00
 
21. december 2017
stredtýždňové služby Božie
Ivanovce
16.00
 
24. december 2017
4. adventná nedeľa
Adamovské Kochanovce
 
 
24. december 2017
Štedrý večer
Adamovské Kochanovce
17.00
 
25. december 2017
1. slávnosť vianočná
Adamovské Kochanovce
8.30
po službách Božích
26. december 2017
2. slávnosť vianočná
Adamovské Kochanovce
8.30
po službách Božích
31. december 2017
Nedeľa po Vianociach
Adamovské Kochanovce
8.30
 
31. december 2017
Záver občianskeho roku
Adamovské Kochanovce
17.00
 
1. január 2018
Nový rok
Adamovské Kochanovce
8.30
počas služieb Božích
6. január 2018
Zjavenie Krista Pána
Adamovské Kochanovce
8.30
počas služieb Božích
7. január 2018
1. nedeľa po Zjavení – Nedeľa misie
Adamovské Kochanovce
8.30
 

Komentáre nie sú povolené.