Deň Príležitosť Miesto Čas Večera Pánova
14. február 2018 stredtýždňové služby Božie Ivanovce 16.00  
18. február 2018 1. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30  
19. február 2018 pôstny modlitebný týždeň Zemianske Lieskové 17.00
20. február 2018 pôstny modlitebný týždeň Ivanovce 16.00  
21. február 2018 pôstny modlitebný týždeň Chocholná – Velčice 17.00  
22. február 2018 pôstny modlitebný týždeň Melčice 17.00  
23. február 2018 pôstny modlitebný týždeň Adamovské Kochanovce 17.00
25. február 2018 2. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30 počas služieb Božích
28. február 2018 stredtýždňové služby Božie Melčice 17.00
1. marec 2018 stredtýždňové služby Božie Adamovské Kochanovce 17.00
4. marec 2018 3. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30
7. marec 2018 stredtýždňové služby Božie Chocholná – Velčice 17.00
8. marec 2018 stredtýždňové služby Božie Zemianske Lieskové 17.00
11. marec 2018 4. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30
14. marec 2018 stredtýždňové služby Božie Ivanovce 17.00 počas služieb Božích
15. marec 2018 stredtýždňové služby Božie Melčice 17.00 počas služieb Božích
18. marec 2018 5. pôstna nedeľa- predpašiová Adamovské Kochanovce 8.30 po službách Božích
21. marec 2018 stredtýždňové služby Božie Chocholná – Velčice 17.00 počas služieb Božích
22. marec 2018 stredtýždňové služby Božie Zemianske Lieskové 17.00 počas služieb Božích
25. marec 2018 6. pôstna nedeľa – pašiová Adamovské Kochanovce 8.30
29. marec 2018 Zelený štvrtok Adamovské Kochanovce 17.00 počas služieb Božích
30. marec 2018 Veľký piatok Adamovské Kochanovce 8.30 po službách Božích
1. apríl 2018 1. slávnosť veľkonočná Adamovské Kochanovce 8.30 po službách Božích
2. apríl 2018 2. slávnosť veľkonočná Adamovské Kochanovce 8.30

Komentáre nie sú povolené.