Záznam zo služieb Božích v 1. slávnosť svätodušnú si môžete pozrieť na tejto stránke:
https://www.facebook.com/watch/?v=875863272894688

Oznamy:

Služby Božie na 2. slávnosť svätodušnú budú v pondelok 1. júna 2020 o 17.00 hod.

Služby Božie v nedeľu 7. júna 2020 budú o 8.30 hod. Ofera okolo oltára bude určená pre kantorov cirkevného zboru.

Komentáre nie sú povolené.