Záznam služieb Božích z 23.8.2020
https://youtu.be/umH-iIkw614

Komentáre nie sú povolené.