Záznam služieb Božích z 30. augusta 2020
https://youtu.be/bL4V4qO9sUk

Komentáre nie sú povolené.