Záznam zo služieb Božích z 3. nedele po Svätej Trojici 28.6.2020 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze
https://www.facebook.com/watch/?v=954419791671613

Služby Božie na budúcu nedeľu budú v obvyklom čase o 8.30 hod.

V sobotu 4.7.2020 sa o 13.00 hod. v KD v Kšinnej stretne seniorálny konvent Považského seniorátu.

Komentáre nie sú povolené.