Bratia a sestry, záznam zo služieb Božích z 5. júla 2020 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze
https://www.youtube.com/channel/UC-qs5QPWBs1mLedH1Fn0u8A
Z dôvodu veľkosti súborov sme sa záznamy z bohoslužieb rozhodli uvádzať na kanál YouTube. Pozývame Vás, aby ste sa stali odberateľmi tohto kanálu, kam budeme postupne nahrávať ďalšie záznamy.

Oznamy:

Služby Božie na budúcu nedeľu budú v obvyklom čase o 8.30 hod. Ofera na záver služieb Božích bude určená na cirkevné ciele.

Vyučovanie konfirmandov 2. ročníka bude v utorok 7.7. o 15.00 hod.

Stretnutie spoločenstva mládeže bude v sobotu o 16.00 hod. v zborovom dome.

Komentáre nie sú povolené.