Bratia a sestry, z dôvodu ochrany zdravia je účasť na službách Božích obmedzená. Pozývame Vás zdielať naše spoločenstvo aspoň prostredníctvom záznamu:
https://www.facebook.com/watch/?v=237929680995154

Komentáre nie sú povolené.