Záznam služieb Božích z 5. nedele po Svätej Trojici
https://youtu.be/J2cQSRUV7yM

Komentáre nie sú povolené.