Bratia a sestry, ak ste sa ešte nerozhodli prísť do chrámu Božieho ponúkame vám možnosť pozrieť si záznam zo služieb Božích
https://www.facebook.com/watch/?v=1148499148819355

Komentáre nie sú povolené.