Záznam zo služieb Božích v 6. nedeľu po Svätej Trojici
https://youtu.be/wlc4QIUK4C4

Komentáre nie sú povolené.