Skrátený záznam zo služieb Božích, ktorých súčasťou bola spomienka na 50. výročie konfirmácie bratov a sestier a prisluhovanie Večere Pánovej
https://youtu.be/J77M5fT_ydA

Komentáre nie sú povolené.