Záznam zo služieb Božích, ktorých súčasťou bola slávnosť konfirmácie: https://youtu.be/pCBkVw1N2Is

Komentáre nie sú povolené.