Záznam zo služieb Božích v nedeľu po Vstúpení Krista Pána na nebo 24. mája 2020
https://www.facebook.com/watch/?v=771936036674130

Komentáre nie sú povolené.