Bratia a sestry, keďže sa kvôli opatreniam proti šíreniu nákazy nemôžeme stretnúť v chráme Božom, pripravili sme pre vás možnosť zúčastniť sa krátkej pobožnosti aspoň prostredníctvom internetu.


https://www.facebook.com/watch/?v=314998289459001

Komentáre nie sú povolené.