Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil 24. júla 2012 výsledky sčítania obyvateľstva podľa náboženského vyznania 2011.

V Adamovských Kochanovciach sa k ECAV prihlásilo 270 obyvateľov – v roku 2001 to bolo 302.

V Chocholnej – Velčiciach sa k ECAV prihlásilo 449 obyvateľov – v roku 2001 to bolo 500.

V Ivanovciach sa k ECAV prihlásilo 320 obyvateľov – v roku 2001 to bolo 350.

V Melčiciach – Lieskovom sa k ECAV prihlásilo 482 obyvateľov – v roku 2001 to bolo 575.

Na území nášho cirkevného zboru sa k ECAV prihlásilo spolu 1521 obyvateľov – v roku 2001 to bolo 1727.

 

 

Komentáre nie sú povolené.