Deň Príležitosť Miesto Čas Večera Pánova
1. marec 2020 1. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30 počas služieb Božích
4. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Melčice – Novákovec 17.00  
5. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Chocholná-Velčice KD 17.00  
8. marec 2020 2. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30  
11. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Lieskové- Svadobka 17.00  
12. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Ivanovce KD 17.00  
15. marec 2020 3. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30  
18. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Chocholná-Velčice KD 17.00  
19. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Melčice – Novákovec 17.00  
22. marec 2020 4. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30  
23. marec 2020 pôstny modlitebný týždeň Lieskové- Svadobka 17.00 počas služieb Božích
24. marec 2020 pôstny modlitebný týždeň Ivanovce KD 16.00 počas služieb Božích
25. marec 2020 pôstny modlitebný týždeň Chocholná-Velčice KD 17.00 počas služieb Božích
26. marec 2020 pôstny modlitebný týždeň Melčice – Novákovec 17.00 počas služieb Božích
27. marec 2020 pôstny modlitebný týždeň Adamovské Kochanovce 16.00 počas služieb Božích
29. marec 2020 5. pôstna nedeľa

– predpašiová

Adamovské Kochanovce 8.30  
1. apríl 2020 stredtýždňové služby Božie Lieskové- Svadobka 17.00  
2. apríl 2020 stredtýždňové služby Božie Ivanovce KD 17.00  
5. apríl 2020 6. pôstna nedeľa – pašiová Adamovské Kochanovce 8.30  
9. apríl 2020 Zelený štvrtok Adamovské Kochanovce 17.00 počas služieb Božích
10. apríl 2020 Veľký piatok Adamovské Kochanovce 8.30 po službách Božích
12. apríl 2020 1. slávnosť veľkonočná Adamovské Kochanovce 8.30 po službách Božích
13. apríl 2020 2. slávnosť veľkonočná Adamovské Kochanovce 8.30

Poznámka: Právo zmeny vyhradené

Komentáre nie sú povolené.