Bratia a sestry, záznam služieb Božích zo 7. júna 2020, sviatku Svätej trojici si môžete pozrieť na tomto odkaze:
https://www.facebook.com/watch/?v=273562910362840

Služby Božie na budúcu nedeľu, 14. júna 2020 budú v obvyklom čase o 8.30 hod.

Komentáre nie sú povolené.