Bratia a sestry, pozývame Vás prežiť radosť zo vzkriesenia Pána Ježiš Krista prostredníctvom pobožnosti z nášho kostola.
https://www.facebook.com/watch/?v=181340352842283

Komentáre nie sú povolené.