Záznam zo služieb Božích na sviatok Vstúpenia Krista Pána na nebo 21. mája 2020 v Adamovských Kochanovciach
https://www.facebook.com/watch/?v=3864055423668679

Komentáre nie sú povolené.