Bratia a sestry, keďže sa kvôli opatreniam proti šíreniu nákazy nemôžeme stretnúť v chráme Božom, pripravili sme pre vás možnosť zúčastniť sa krátkej pobožnosti aspoň prostredníctvom internetu. https://www.facebook.com/watch/?v=314998289459001


Pokračuj v čítaní článku Pobožnosť v 4. pôstnu nedeľu

  Deň Príležitosť Miesto Čas Večera Pánova 1. marec 2020 1. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30 počas služieb Božích 4. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Melčice – Novákovec 17.00   5. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Chocholná-Velčice KD 17.00   8. marec 2020 2. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30   11. marec 2020 stredtýždňové služby […]


Pokračuj v čítaní článku Služby Božie v pôstnom a veľkonočnom období 2020

Pre členov nášho cirkevného zboru, ale rovnako i pre všetkých, ktorých zaujíma Božie dielo na nás a skrze nás konané sme pripravili Ročenku Cirkevného zboru ECAV v Adamovských Kochanovciach. Zdarma bolo distribuovaná do všetkých domácností našich členov a prinášame Vám ju i tejto podobe, aby tak bol oslávený Boh, ktorý vo svojej dobrote nezabúda ani […]


Pokračuj v čítaní článku Ročenka 2014 na stiahnutie