Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia je od 6. mája 2020 povolený výkon bohoslužieb. Služby Božie sa uskutočnia v nedeľu 10. mája o 8.30 hod pri dodržaní týchto podmienok: vstup do kostola len s prekrytými ústami a nosom, je potrebné si dezinfikovať ruky alebo si priniesť rukavice, okrem osôb zo spoločnej domácnosti […]


Pokračuj v čítaní článku Služby Božie 10.5.2020

  Deň Príležitosť Miesto Čas Večera Pánova 1. marec 2020 1. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30 počas služieb Božích 4. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Melčice – Novákovec 17.00   5. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Chocholná-Velčice KD 17.00   8. marec 2020 2. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30   11. marec 2020 stredtýždňové služby […]


Pokračuj v čítaní článku Služby Božie v pôstnom a veľkonočnom období 2020

Členovia nášho cirkevného zboru sa rozhodli podporiť sestru Katarínu Svrčkovú pri jej misijnom poslaní v Moldavsku. Prinášame správy z jej pôsobenia. Prayerletter 3 Prayerletter 4 Prayerletter 1 Prayerletter 2


Pokračuj v čítaní článku Správy z Moldavska

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil 24. júla 2012 výsledky sčítania obyvateľstva podľa náboženského vyznania 2011.


Pokračuj v čítaní článku Sčítanie obyvateľstva podľa náboženského vyznania 2011

Dňa 13. júna 2012 nám bolo oznámené rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru archívov – heraldického registra zo dňa 7. júna 2012, ktorým zapisuje do Heraldického registra Slovenskej republiky návrh erbu Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Adamovské Kochanovce, ktorý bol vytvorený podľa historickej pečate zboru.


Pokračuj v čítaní článku Erb cirkevného zboru