Spoločenstvo Evanjelickej Mládeže

ochodnicky on 3 októbra 2009

Počas letných mesiacov mládež z nášho cirkevného zboru nezaháľala. Športové aktivity mali rozličné podoby: futbal, hokej, volejbal, „vodný“ volejbal,…

Continue reading about Leto 2009 SEM

admin on 25 septembra 2009

„Potom im povedal: „Chodťe po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.“ Mk 16 , 15-16 Spoločenstvo evanjelickej mládeže sa v našom cirkevnom zbore stretáva raz do týždňa, a to v sobotu o 17:30 Stretnutia Spoločenstva evanjelickej mládeže sa riadia podľa nasledovného programu:

Continue reading about Spoločenstvo evanjelickej mládeže