Počas letných mesiacov mládež z nášho cirkevného zboru nezaháľala. Športové aktivity mali rozličné podoby: futbal, hokej, volejbal, „vodný“ volejbal,…


Pokračuj v čítaní článku Leto 2009 SEM

„Potom im povedal: „Chodťe po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.“ Mk 16 , 15-16 Spoločenstvo evanjelickej mládeže sa v našom cirkevnom zbore stretáva raz do týždňa, a to v sobotu o 17:30 Stretnutia Spoločenstva evanjelickej mládeže sa riadia podľa nasledovného programu:


Pokračuj v čítaní článku Spoločenstvo evanjelickej mládeže