„Potom im povedal: „Chodťe po celom svete, kážte evanjelium všetkému stvoreniu.
Kto uverí a pokrstí sa, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.“

Mk 16 , 15-16

Spoločenstvo evanjelickej mládeže sa v našom cirkevnom zbore stretáva raz do týždňa, a to v sobotu o 17:30 Stretnutia Spoločenstva evanjelickej mládeže sa riadia podľa nasledovného programu:

  1. Začiatok o 17:30
  2. Spievanie piesní z nášho spevníku (Najdete ho v sekcii Spevník SEM-u)
  3. Spoločenské hry (podľa nálady)
  4. Výklad Svätého Písma (cca . o 19:00)
  5. Diskusia
  6. Voľná zábava
  7. Spoločná modlitba

Okrem týchto stretnutí, ktorých náplňou je zamyslenie sa nad Slovom Božím, piesne, ale i iné voľné aktivity, pôsobia členovia mládeže aj evanjelizačne, a to napríklad speváckym vystúpením v rámci ekumenických služieb Božích na cintorínoch v Lieskovom, Melčiciach a v Chocholnej. V predvianočnom období navštevujú klientov Domova dôchodcov Nová Bošáca a Kostolná – Záriečie, aby sa piesňami i slovom podelili o svoju radosť. Pravidelne, v jeden augustový týždeň, strávia členovia SEM-u na chate v Chocholanskej doline, kde v skúmaní Písma svätého hľadajú povzbudenie pre svoj život.

Členmi našej mládeže sú:

Adamči Juraj

Adamčiová Michaela

Augustín Martin

Blažinská Ivana

Blažinská Lucia

Ďurech Martin

Kadlečíková Eva

Michalcová Petra

Miko Richard

Vacula Peter

Vaculová Veronika

a samozrejme je tu miesto i pre teba.

Po kliknutí na odkaz nám môžete napísať e-mail.

Nad týmto všetkým drží ochrannú ruku náš brat farár Ján Ochodnický, za čo mu patrí veľká vďaka.

Pridaj komentár