Kázne

ochodnicky on 9 februára 2021

Bratia a sestry, pozývame vás k pobožnostiam, ktoré sú uverejnené na našej stránke https://www.youtube.com/channel/UC-qs5QPWBs1mLedH1Fn0u8A/videos

Continue reading about Záznam pobožností

ochodnicky on 10 februára 2012

Lk 17,7-10 „Keď nie­kto z vás má sluhu, ktorý orie alebo pasie, a vráti sa z poľa, či mu po­vie: Poď hneď a sad­ni si za stôl? Či mu skôr ne­povie: Pri­prav mi večeru, opáš sa a po­sluhuj mi, kým sa nenajem a ne­na­pijem, a po­tom jedz a pi aj ty? Či vari bude ďakovať tomu sluhovi, […]

Continue reading about Kňazská správa za rok 2011

ochodnicky on 27 novembra 2011

L 21,25-36

Continue reading about 1. adventná nedeľa

ochodnicky on 26 novembra 2011

L 12,42-48

Continue reading about Posledná nedeľa v cirkevnom roku

ochodnicky on 6 novembra 2011

Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka.

Continue reading about 20. nedeľa po Svätej Trojici