Bratia a sestry, pozývame vás k pobožnostiam, ktoré sú uverejnené na našej stránke https://www.youtube.com/channel/UC-qs5QPWBs1mLedH1Fn0u8A/videos


Pokračuj v čítaní článku Záznam pobožností

Lk 17,7-10 „Keď nie­kto z vás má sluhu, ktorý orie alebo pasie, a vráti sa z poľa, či mu po­vie: Poď hneď a sad­ni si za stôl? Či mu skôr ne­povie: Pri­prav mi večeru, opáš sa a po­sluhuj mi, kým sa nenajem a ne­na­pijem, a po­tom jedz a pi aj ty? Či vari bude ďakovať tomu sluhovi, […]


Pokračuj v čítaní článku Kňazská správa za rok 2011

L 21,25-36


Pokračuj v čítaní článku 1. adventná nedeľa

L 12,42-48


Pokračuj v čítaní článku Posledná nedeľa v cirkevnom roku

Tretia nedeľa pred koncom cirkevného roka.


Pokračuj v čítaní článku 20. nedeľa po Svätej Trojici