Skrátený záznam zo služieb Božích, ktorých súčasťou bola spomienka na 50. výročie konfirmácie bratov a sestier a prisluhovanie Večere Pánovej https://youtu.be/J77M5fT_ydA


Pokračuj v čítaní článku 7. nedeľa po Svätej Trojici

Záznam zo služieb Božích v 6. nedeľu po Svätej Trojicihttps://youtu.be/wlc4QIUK4C4


Pokračuj v čítaní článku 6. nedeľa po Svätej Trojici

Záznam služieb Božích z 5. nedele po Svätej Trojicihttps://youtu.be/J2cQSRUV7yM


Pokračuj v čítaní článku 5. nedeľa po Svätej Trojici

Bratia a sestry, záznam zo služieb Božích z 5. júla 2020 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze https://www.youtube.com/channel/UC-qs5QPWBs1mLedH1Fn0u8A Z dôvodu veľkosti súborov sme sa záznamy z bohoslužieb rozhodli uvádzať na kanál YouTube. Pozývame Vás, aby ste sa stali odberateľmi tohto kanálu, kam budeme postupne nahrávať ďalšie záznamy. Oznamy: Služby Božie na budúcu nedeľu budú v […]


Pokračuj v čítaní článku 4. nedeľa po Svätej Trojici

Záznam zo služieb Božích si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.facebook.com/watch/?v=201683414378572 Služby Božie na budúcu nedeľu budú v obvyklom čase o 8.30 hod. Ako v poslednú nedeľu v mesiaci bude počas služieb Božích prisluhovaná Večera Pánova.


Pokračuj v čítaní článku 2. nedeľa po Svätej Trojici