Mt 5,43-48 


Pokračuj v čítaní článku 13. nedeľa po Svätej Trojici

2 Sam 20,16-19 „Vtom zvolala múd­ra žena z mes­ta: Počuj­te, počuj­te! Po­vedz­te Jóábovi: Príď sem, chcem sa s tebou zhovárať. Keď sa k nej pri­blížil, spýtala sa ho: Ty si Jóáb? On od­povedal: Som! Ona mu vravela: Počuj slová svojej služob­nice. I od­povedal: Počúvam. Hovorila ďalej: Za starých čias vravievali: Len nech sa opýtajú v […]


Pokračuj v čítaní článku 9. nedeľa po Svätej Trojici

Mt 7,13-14 „Vchádzaj­te tes­nou bránou, lebo prie­stran­ná brána a široká ces­ta vedie do za­hynutia, a mnohí ňou vchádzajú;  ale do života vedie tes­ná brána a úz­ka ces­ta, a málo je tých, ktorí ju na­chádzajú. „


Pokračuj v čítaní článku 6. nedeľa po Svätej Trojici

Počas dovolenky brata farára zaznela v chráme Božom kázeň, ktorou poslúžila sestra Višňa Zlochová.


Pokračuj v čítaní článku 2. nedeľa po Svätej Trojici

Marek 16,14-20


Pokračuj v čítaní článku Nedeľa po Vstúpení