Zborový Spevokol

admin on 26 septembra 2009

„Halleluja! Spievajte Hospodinu novú pieseň, jeho chválospev v zbore zbožných.“ Žalm 149 , 1 Z histórie spevokolu pri Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Adamovské Kochanovce: Školský inšpektor a kantor v jednej osobe Gustáv Šimko, v roku 1906 zriadil čisto mužský spevokol pri Cirkevnom zbore v Adamovských Kochanovciach. Vďaka obetavosti a snahe 30-40 spevákov vystupoval spevokol […]

Continue reading about Zborový spevokol