„Halleluja! Spievajte Hospodinu novú pieseň, jeho chválospev v zbore zbožných.“

Žalm 149 , 1

Z histórie spevokolu pri Cirkevnom zbore ECAV na Slovensku Adamovské Kochanovce:

Školský inšpektor a kantor v jednej osobe Gustáv Šimko, v roku 1906 zriadil čisto mužský spevokol pri Cirkevnom zbore v Adamovských Kochanovciach. Vďaka obetavosti a snahe 30-40 spevákov vystupoval spevokol nielen doma pri rôznych cirkevných slávnostiach. V mysliach mnohých bolo nezmazateľnou spomienkou účinkovanie v Luhačoviciach v roku 1911. Právom si tento spevokol zaslúžil zápis do kroniky: „V tom čase nebolo v trenčianskej župe lepšieho spevokolu.“ Členovia spevokolu chodili na nácvik neraz i o 20.00 hod. s kosami v rukách, aby cvičili i do 3.00 hod. nad ránom a potom s prinesenými kosami znova išli kosiť lúky. Nadšenie bolo skutočne veľké – spomínajú mnohí. Zriadený bol i tzv. čítací spolok a spevokol svojimi zarobenými peniazmi zveľaďoval jeho knižnicu.

V roku 1930 prišiel do Adamovských Kochanoviec učiteľ Ján Kedro a založil spevokol „Oráč“, ktorého vedenie po ňom v roku 1935/1936 prevzal učiteľ a kochanovský rodák Ondrej Šebáň.

Ďalšia zmena v osobe dirigenta nastala v roku 1940, keď túto úlohu prevzal učiteľ a kantor Andrej Líška. Medzi členov spevokolu boli prijaté i ženy a spevokol účinkoval na sobášoch, pohreboch, rozličných cirkevných slávnostiach v chráme Božom i mimo neho. V roku 1943 sa členovia spevokolu zúčastnili zájazdov v Liptovskom Mikuláši, postupne v Trenčíne, Žiline, Považskej Bystrici, Novom Meste nad Váhom, Kálnici, Bánovciach nad Bebravou, v Banskej Bystrici, Bošáci a inde. V obzvlášť ťažkých rokoch päťdesiatych bol spevokol zrušený.

Po odchode brata farára Alberta Predmerského v roku 1986 z kazateľskej stanice v Adamovských Kochanovciach bol za administrátora cirkevného zboru určený brat farár Rastislav Tupý zo Zemianskeho Podhradia. Jeho manželka a kantorka Žofia Tupá sa podujala k opätovnému založeniu spevokolu pri cirkevnom zbore. Po príchode brata farára Milana Hargaša vedenie spevokolu prevzal jeho syn Rastislav Hargaš. Nácviku sa pravidelne zúčastňovalo 25-30 členov. Neskôr dirigentský post opätovne prijal brat Andrej Líška, ktorý ako dôchodca dochádzal z neďalekého Trenčína. Ako sa postupne menili kantori v cirkevnom zbore, menili sa i dirigenti. Úlohu nacvičovať spevokol prijal i učiteľ Ján Staňo.

S príchodom brata farára Jána Ochodnického prevzal dirigentskú paličku brat Dušan Ďuriš. Pod jeho vedením v súčasnosti tvorí spevokol rozdelený do troch hlasov: soprán, alt, tenor. Členovia spevokolu sa stretávajú k nácviku vo štvrtok o 17.30 hod, aby s nacvičenými piesňami mohli vystupovať pri službách Božích, ekumenických službách Božích a na každoročnom stretnutí spevokolov Považského seniorátu.

Zborový spevokol Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Adamovské Kochanovce

Zborový spevokol Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. Adamovské Kochanovce

Pridaj komentár