Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal s účinnosťou od 12.1.2022 vyhlášku 2/2022, ktorou sú služby Božie so spevom či iné vnútromisijné aktivity zaradené medzi stredne rizikové podujatia.

Podmienky konania:

– najviac 25 % kapacity priestoru – v našom kostole môže byť prítomných maximálne 137 osôb

– režim OP (vstup povolený osobe kompletne zaočkovanej, osobe s certifikátom o výnimke z očkovania a s negatívnym výsledkom testu nie starším ako 48 hodín a osobe, ktorá prekonala ochorenie COVID-19)

– účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom

– na hromadnom podujatí je fixné sedenie

Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.

Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

V režime základ je povolená individuálna pastorálna starostlivosť. V prípade záujmu je možnosť pastorálneho rozhovoru, spoločnej modlitby, spovede a Večere Pánovej v domácnosti alebo individuálne v kostole za dodržania všetkých protiepidemických opatrení. Pozývame tiež k sledovaniu online prenosu služieb Božích na stránke https://www.youtube.com/channel/UC-qs5QPWBs1mLedH1Fn0u8A

Prosím informujte o aktuálnych zmenách a pozvite už od nedele 19. januára na služby Božie i tých, ktorí nemajú prístup na internet.

Bratia a sestry, na základe uvoľnenia opatrení vládou SR budú služby Božie v najbližšiu nedeľu 12. decembra o 8.30 hod. Vzhľadom k výraznému obmedzeniu účasti – 30 osôb prosíme, aby sa bohoslužieb zúčastnili predovšetkým tí, ktorí nemajú vďaka internetovému pripojeniu možnosť sledovať online prenos bohoslužieb na YouTube kanáli cirkevného zboru: https://www.youtube.com/channel/UC-qs5QPWBs1mLedH1Fn0u8A

Ďakujeme za ohľaduplnosť, porozumenie a toleranciu, ku ktorej nás aj tento adventný čas vyzýva.

Milí bratia a milé sestry!

Na základe opatrení, ktoré prijala vláda SR 24. novembra 2021, sa nemôže stretnúť v našom chráme na Službách Božích. Bohoslužby v kostole sa nebudú sláviť verejne až do odvolania. Pozývame Vás k účasti na bohoslužbách prostredníctvom prenosu na YouTube kanáli nášho cirkevného zboru v nedeľu o 8.30 hod.

https://www.youtube.com/channel/UC-qs5QPWBs1mLedH1Fn0u8A

Individuálna pastorálna starostlivosť je stále možná. V prípade záujmu je možnosť spovede a Večere Pánovej v domácnosti alebo individuálne na fare za dodržania všetkých protiepidemických opatrení. Stačí zavolať alebo napísať bratovi farárovi. 0905574190 kochanovce@ecav.sk

Náš cirkevný zbor sa v utorok 30. marca 2021 o 15:00 hod. zapojí do iniciatívy skupiny slovenských zvonárov: „Zvonenie za obete COVID-19 na Slovensku“. Pri spomienke na približne 10 000 obetí koronavírusu na Slovensku a presne rok od prvého zaznamenaného úmrtia, sa chceme v modlitbách, spomienkach a pri zvuku zvonov na 10 minút zastaviť a uctiť si ich pamiatku. Prejavme súcit pozostalým a takisto poďakovanie všetkým, ktorí o naše zdravie a životy už viac ako rok neúnavne bojujú.


…čítaj ďalej článok Zvonenie za obete COVID-19 na Slovensku

Bratia a sestry, pozývame vás k pobožnostiam, ktoré sú uverejnené na našej stránke

https://www.youtube.com/channel/UC-qs5QPWBs1mLedH1Fn0u8A/videos