Záznam služieb Božích z 30. augusta 2020
https://youtu.be/bL4V4qO9sUk

Záznam služieb Božích z 23.8.2020
https://youtu.be/umH-iIkw614

Záznam služieb Božích 16.8.2020 z Kajúcej nedele:
https://www.youtu.be/Pw0B72UQeTY

Záznam zo služieb Božích, ktorých súčasťou bola slávnosť konfirmácie: https://youtu.be/pCBkVw1N2Is

Záznam služieb Božích z 2.8.2020