Bratia a sestry, pozývame vás k pobožnostiam, ktoré sú uverejnené na našej stránke

https://www.youtube.com/channel/UC-qs5QPWBs1mLedH1Fn0u8A/videos

Bratia a sestry, nakoľko Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne  prijal mimoriadne protipandemické opatrenia platné od 19.12.2020, ktorých súčasťou je i zákaz verejných bohoslužieb, služby Božie sa od nedele 19. decembra 2020 do odvolania budú konať bez účasti verejnosti. Keďže sa nemôžete zúčastniť bohoslužieb osobne, pozývame Vás, pokiaľ to bude v našich možnostiach, k účasti na nedeľných i sviatočných bohoslužbách prostredníctvom internetu, či už na stránke youtube.com ECAV Adamovské Kochanovce alebo cez odkaz na tejto stránke.