Záznam zo služieb Božích z 3. nedele po Svätej Trojici 28.6.2020 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze https://www.facebook.com/watch/?v=954419791671613 Služby Božie na budúcu nedeľu budú v obvyklom čase o 8.30 hod. V sobotu 4.7.2020 sa o 13.00 hod. v KD v Kšinnej stretne seniorálny konvent Považského seniorátu.


Pokračuj v čítaní článku 3. nedeľa po Svätej Trojici

  Deň Príležitosť Miesto Čas Večera Pánova 1. marec 2020 1. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30 počas služieb Božích 4. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Melčice – Novákovec 17.00   5. marec 2020 stredtýždňové služby Božie Chocholná-Velčice KD 17.00   8. marec 2020 2. pôstna nedeľa Adamovské Kochanovce 8.30   11. marec 2020 stredtýždňové služby […]


Pokračuj v čítaní článku Služby Božie v pôstnom a veľkonočnom období 2020

Pre členov nášho cirkevného zboru, ale rovnako i pre všetkých, ktorých zaujíma Božie dielo na nás a skrze nás konané sme pripravili Ročenku Cirkevného zboru ECAV v Adamovských Kochanovciach. Zdarma bolo distribuovaná do všetkých domácností našich členov a prinášame Vám ju i tejto podobe, aby tak bol oslávený Boh, ktorý vo svojej dobrote nezabúda ani […]


Pokračuj v čítaní článku Ročenka 2014 na stiahnutie