Zborový farár : Ján Ochodnický

Zborový dozorca : Branislav Fabian

Zástupca zborového dozorcu: Vladimí Misároš ml.

Kurátori:
Milan Adamči, filiálka Chocholná
Vladimír Staňák, filiálka Adamovce
Anna Michaličková, filiálka Melčice
Anna Križková, filiálka Ivanovce
Milan Lukáč, filiálka Velčice
Emília Vašková, filiálka Lieskové
Elena Wilkinson, zborová kurátorka

Zborové presbyterstvo:
Adamovce:
Anna Matejovičová,  Viera Fabianová, Renáta Tomková- náhradná členka 
Kochanovce:
Eva Mikušaťová, Štefan Potoček, Anna Petrová- náhradná členka
Chocholná:
Anna Mikulová, Ján Fábik, Ľubomíra Adamčiová, Ondrej Cingálek, Viera Horňáková, Dušan Kuciaň – náhradný člen, Jarmila Mikulová- náhradná členka
Velčice:
Alena Kollárová, Michal Kubis
Ivanovce:
Anna Grumbláková, Anna Poláková, Ľubomír Staňák, Ľudmila Ondrejičková, Roman Richtárik, Ľudmila Lukáčiková – náhradná členka
Melčice:
Božena Adašková, Janka Augustínová, Miroslav Jurčo, Vladimír Misároš st., Martin Berka – náhradný člen
Lieskové:
Darina Chrenková st.,  Darina Chrenková ml., Miroslava Križková, Marcela Bališová – náhradná členka

Výbory :

Stavebný výbor:
Milan Adamči
Milan Lukáč
Ľubomír Staňák
 

Hospodársky výbor:
Anna Križková
Elena Wilkinson
Anna Muchová 

Účtovník : Marta Mitanová
Pokladník : Viera Hladká
Kostolník – zvonár : Pavlína Šikudová

Kantori: Silvia Augustínová, Martin Augustín,  Zdenko Zajíček

Pridaj komentár