1. Oznamujeme úmrtie manžela, otca, starého otca Jána Moriša, zborového dozorcu v. v. a seniorálneho dozorcu Považského seniorátu v. v. Pohreb zosnulého bude v utorok 8. februára 2022 o 14.00 hod. na cintoríne v Zemianskom Lieskovom. 
 2. Bratia a sestry, reagujúc na vaše dopyty ako môžete prispieť na zborové potreby vám oznamujeme, že milodary môžete uhradiť aj prostredníctvom bankového prevodu na účet (IBAN) SK55 0900 0000 0000 4169 3202. Pri platbe mobilnou aplikáciou vám pomôže QR kód. Po naskenovaní QR kódu je potrebné doplniť sumu a meno. Vopred ďakujeme

 1. Filiálka

  Vybrané (v €)

  Z toho cirkevný príspevok(v €)

  Počet osôb

  Priemer na osobu (v €)

  Rozdiel +/-

    2020

  2021

   

  2020

  2021

  2020

  2021

   
  Chocholná 2605,-

  3024,-

  3024,-

  294

  297

  8,86

  10,18

  +419,00

  Velčice 1188,-

  1247,-

  1247,-

  132

  129

  9,00

  9,67

  +59,00

  Adamovce 1450,-

  1530,-

  1530,-

  140

  144

  10,36

  10,63

  +80,00

  Kochanovce 1308,-

  1420,-

  1420,-

  129

  133

  10,14

  10,68

  +112,00

  Zem. Lieskové 1762,-

  2313,-

  2207,-

  213

  215

  8,27

  10,76

  +551,00

  Melčice 2243,-

  2505,-

  2505,-

  252

  250

  8,83

  10,02

  +262,00

  Ivanovce 2312,-

  2407,-

  2407,-

  296

  281

  7,81

  8,57

  +95,00

  Spolu

  12868,-

  14446,-

  14340,-

  1458

  1449

  8,83

  9,97

  +1578,00

Filiálka

Vyberali

 
Chocholná Emília Adamčiová,  Viera Horňáková, Anna Mikulová, Jarmila Mikulová
Velčice Alena Kollárová, Michal Kubis, Milan Lukáč
Adamovce Viera Fabianová, Vladimír Staňák, Slavomír Šikuda
Kochanovce Eva Mikušaťová, Štefan Potoček
Z. Lieskové Darina Chrenková st., Darina Chrenková ml., Emília Vašková
Melčice Božena Adašková, Janka Augustínová, Branislav Fabian, Anna Michaličková
Ivanovce Anna Grumbláková, Anna Križková, Ľudmila Lukáčiková, Ľudmila Ondrejičková, Roman Richtárik

Stály program :

Hlavné služby Božie nedeľa 8:30 kostol
Spoločenstvo ev. mládeže sobota 16:00  zborový dom  
Spoločenstvo ev. žien  1. nedeľa v mesiaci 14:00  zborový dom
Zborový spevokol piatok 18:00  zborový dom
Konfirmandi 1. ročník štvrtok 15:00  zborový dom
Konfirmandi 2. ročník piatok 15:00  zborový dom
Biblická hodina utorok 17:00  zborový dom

Večera Pánova Prisluhuje sa: 1. adventná nedeľa, 3. adventná nedeľa, 1. slávnosť vianočná, 2. slávnosť vianočná, Nový rok, Zjavenie Krista Pána, 5. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, 1. slávnosť veľkonočná, Nedeľa pokánia, posledná nedeľa v mesiaci. Večera Pánova v domácnostiach sa prisluhuje podľa požiadania.

Vyučovanie náboženstva :

Škola Deň Čas Ročník
ZŠ s MŠ  Chocholná – Velčice utorok 11:40-12:25  1.-4.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové streda 10:30-11:15  9.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové streda 11:25-12:10 1.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové streda 12:20-13:05  5.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda 13:35-14:20  7.A + 8.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové štvrtok 11:25-12:10  2. + 3.A
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové štvrtok 12:20-13:05 3.B + 4. 
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové štvrtok  13:35-14:20 6.+ 7.B 
ZŠ s MŠ Ivanovce piatok  10:55-11:40  2.
       
       
     

Napíš odkaz