1. Oznamujeme, že Pán z tejto časnosti odvolal 1. novembra sestru Evu Pecúchovú z Melčíc-Lieskového. Pohreb zosnulej bude v piatok 3. novembra 2023 o 15.00 hod. na cintoríne v Melčiciach. 
  2. Bratia a sestry, reagujúc na vaše dopyty ako môžete prispieť na zborové potreby vám oznamujeme, že milodary môžete uhradiť aj prostredníctvom bankového prevodu na účet (IBAN) SK55 0900 0000 0000 4169 3202. Pri platbe mobilnou aplikáciou vám pomôže QR kód. Po naskenovaní QR kódu je potrebné doplniť sumu a meno. Vopred ďakujeme

 

Filiálka Vybrané (v €) Počet osôb Priemer na osobu (v €) Rozdiel +/-
  2021 2022 2021 2022 2021 2022  
Chocholná 3024,- 3592,- 297 299 10,18 12,01 +567,00
Velčice 1247,- 1257,- 129 130 9,67 9,67 +10,00
Adamovce 1530,- 1565,- 144 145 10,63 10,79 +35,00
Kochanovce 1420,- 1499,- 133 124 10,68 12,09 +79,00
Zem. Lieskové 2313,- 2348,- 215 201 10,76 11,68 +35,00
Melčice 2505,- 2835,- 250 250 10,02 11,34 +330,00
Ivanovce 2407,- 2627,- 281 274 8,57 9,59 +220,00
Spolu 14446,- 15723,- 1449 1423 9,97 11,05 +1277,00
Filiálka

Vyberali

 
Chocholná Milan Adamči,  Viera Horňáková, Anna Mikulová, Jarmila Mikulová
Velčice Alena Kollárová, Michal Kubis, Milan Lukáč
Adamovce Viera Fabianová, Vladimír Staňák
Kochanovce Eva Mikušaťová, Štefan Potoček
Z. Lieskové Darina Chrenková st., Darina Chrenková ml., Emília Vašková
Melčice Božena Adašková, Janka Augustínová, Branislav Fabian, Anna Michaličková
Ivanovce Anna Grumbláková, Anna Križková, Ľudmila Lukáčiková, Ľudmila Ondrejičková, Roman Richtárik

Stály program :

Hlavné služby Božie nedeľa 8:30 kostol
Spoločenstvo ev. mládeže      zborový dom  
Spoločenstvo ev. žien       zborový dom
Zborový spevokol      zborový dom
Konfirmandi 1. ročník štvrtok 16:00  zborový dom
Konfirmandi 2. ročník štvrtok 15:00  zborový dom
Biblická hodina streda 17:30  zborový dom

Večera Pánova Prisluhuje sa: 1. adventná nedeľa, 3. adventná nedeľa, 1. slávnosť vianočná, 2. slávnosť vianočná, Nový rok, Zjavenie Krista Pána, 5. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, 1. slávnosť veľkonočná, Nedeľa pokánia, posledná nedeľa v mesiaci. Večera Pánova v domácnostiach sa prisluhuje podľa požiadania.

Vyučovanie náboženstva :

Škola Deň Čas Ročník
ZŠ s MŠ  Chocholná – Velčice utorok 11:40-12:25  1.-4.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové streda 10:30-11:15  4.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové streda 11:25-12:10  6.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové streda 12:20-13:05  7.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda 13:35-14:20  6.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové štvrtok 11:25-12:10  1.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové štvrtok 12:20-13:05  5.  
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové štvrtok  13:35-14:20  8.+9. 
ZŠ s MŠ Ivanovce piatok  10:55-11:40  1.-4.
       
       
     

Pridaj komentár