Prinášame vám fotografie z detského denného biblického tábora 2015.

…čítaj ďalej článok Detský denný tábor 2015

PRIHLÁŠKA NA DENNÝ DETSKÝ BIBLICKÝ TÁBOR 27.7-31.7.2015
…čítaj ďalej článok Detský letný tábor

Pre členov nášho cirkevného zboru, ale rovnako i pre všetkých, ktorých zaujíma Božie dielo na nás a skrze nás konané sme pripravili Ročenku Cirkevného zboru ECAV v Adamovských Kochanovciach. Zdarma bolo distribuovaná do všetkých domácností našich členov a prinášame Vám ju i tejto podobe, aby tak bol oslávený Boh, ktorý vo svojej dobrote nezabúda ani na nás.

 

Ročenka Cirkevného zboru AK 2014 na stiahnutie

Pre členov nášho cirkevného zboru, ale rovnako i pre všetkých, ktorých zaujíma Božie dielo na nás a skrze nás konané sme pripravili Ročenku Cirkevného zboru ECAV v Adamovských Kochanovciach. Zdarma bolo distribuovaná do všetkých domácností našich členov a prinášame Vám ju i tejto podobe, aby tak bol oslávený Boh, ktorý vo svojej dobrote nezabúda ani na nás.

Ročenka Cirkevného zboru AK na stiahnutie

Členovia nášho cirkevného zboru sa rozhodli podporiť sestru Katarínu Svrčkovú pri jej misijnom poslaní v Moldavsku. Prinášame správy z jej pôsobenia.

Prayerletter 3 Prayerletter 4

Prayerletter 1 Prayerletter 2