Skrátený záznam zo služieb Božích, ktorých súčasťou bola spomienka na 50. výročie konfirmácie bratov a sestier a prisluhovanie Večere Pánovej
https://youtu.be/J77M5fT_ydA

Záznam zo služieb Božích v 6. nedeľu po Svätej Trojici
https://youtu.be/wlc4QIUK4C4

Záznam služieb Božích z 5. nedele po Svätej Trojici
https://youtu.be/J2cQSRUV7yM

Bratia a sestry, záznam zo služieb Božích z 5. júla 2020 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze
https://www.youtube.com/channel/UC-qs5QPWBs1mLedH1Fn0u8A
Z dôvodu veľkosti súborov sme sa záznamy z bohoslužieb rozhodli uvádzať na kanál YouTube. Pozývame Vás, aby ste sa stali odberateľmi tohto kanálu, kam budeme postupne nahrávať ďalšie záznamy.

Oznamy:

Služby Božie na budúcu nedeľu budú v obvyklom čase o 8.30 hod. Ofera na záver služieb Božích bude určená na cirkevné ciele.

Vyučovanie konfirmandov 2. ročníka bude v utorok 7.7. o 15.00 hod.

Stretnutie spoločenstva mládeže bude v sobotu o 16.00 hod. v zborovom dome.

Záznam zo služieb Božích z 3. nedele po Svätej Trojici 28.6.2020 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze
https://www.facebook.com/watch/?v=954419791671613

Služby Božie na budúcu nedeľu budú v obvyklom čase o 8.30 hod.

V sobotu 4.7.2020 sa o 13.00 hod. v KD v Kšinnej stretne seniorálny konvent Považského seniorátu.