Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky vydal s účinnosťou od 12.1.2022 vyhlášku 2/2022, ktorou sú služby Božie so spevom či iné vnútromisijné aktivity zaradené medzi stredne rizikové podujatia.

Podmienky konania:

– najviac 25 % kapacity priestoru – v našom kostole môže byť prítomných maximálne 137 osôb

– režim OP (vstup povolený osobe kompletne zaočkovanej, osobe s certifikátom o výnimke z očkovania a s negatívnym výsledkom testu nie starším ako 48 hodín a osobe, ktorá prekonala ochorenie COVID-19)

– účastníci majú prekryté horné dýchacie cesty respirátorom

– na hromadnom podujatí je fixné sedenie

Sobášne obrady a obrady krstu môžu byť v režime OTP bez kapacitných obmedzení.

Pohrebné obrady sú v režime základ a nevzťahujú sa na ne kapacitné obmedzenia.

V režime základ je povolená individuálna pastorálna starostlivosť. V prípade záujmu je možnosť pastorálneho rozhovoru, spoločnej modlitby, spovede a Večere Pánovej v domácnosti alebo individuálne v kostole za dodržania všetkých protiepidemických opatrení. Pozývame tiež k sledovaniu online prenosu služieb Božích na stránke https://www.youtube.com/channel/UC-qs5QPWBs1mLedH1Fn0u8A

Prosím informujte o aktuálnych zmenách a pozvite už od nedele 19. januára na služby Božie i tých, ktorí nemajú prístup na internet.

Napíš odkaz