Dňa 13. júna 2012 nám bolo oznámené rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru archívov – heraldického registra zo dňa 7. júna 2012, ktorým zapisuje do Heraldického registra Slovenskej republiky návrh erbu Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Adamovské Kochanovce, ktorý bol vytvorený podľa historickej pečate zboru.


Pokračuj v čítaní článku Erb cirkevného zboru


Pokračuj v čítaní článku Príhovor zborového dozorcu na prahu nového roku


Pokračuj v čítaní článku Prihláška na konfirmačnú prípravu

Prinášame pár fotografií zo slávnostných služieb Božích, na ktorých sme si pripomenuli pamiatku posvätenia nášho kostola.


Pokračuj v čítaní článku Pamiatka posvätenia

Pre všetkých, ktorí radi čítajú ponúkame možnosť požičať si knihu s duchovnou tématikou v novootvorenej zborovej knižnici.


Pokračuj v čítaní článku Zborová knižnica