Pokračuj v čítaní článku Prihláška na konfirmačnú prípravu

Prinášame pár fotografií zo slávnostných služieb Božích, na ktorých sme si pripomenuli pamiatku posvätenia nášho kostola.


Pokračuj v čítaní článku Pamiatka posvätenia

Pre všetkých, ktorí radi čítajú ponúkame možnosť požičať si knihu s duchovnou tématikou v novootvorenej zborovej knižnici.


Pokračuj v čítaní článku Zborová knižnica

V nedeľu 29. augusta 2010 sme si počas služieb Božích pripomenuli 70. výročie kochanovskej vzbury. Slávnostnou kazateľkou bola sestra seniorka Mgr. Eva Juríková. Na službách Božích boli prítomní členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a syn bývalého kochanovského  farára Ivana Kolesára  – Vladimír Kolesár.


Pokračuj v čítaní článku Kochanovská vzbura

Niekoľko fotografií, ktoré zachytávajú slávenie svätodušných sviatkov.


Pokračuj v čítaní článku Svätodušné sviatky