Zo života Zboru

ochodnicky on 13 júna 2012

Dňa 13. júna 2012 nám bolo oznámené rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru archívov – heraldického registra zo dňa 7. júna 2012, ktorým zapisuje do Heraldického registra Slovenskej republiky návrh erbu Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Adamovské Kochanovce, ktorý bol vytvorený podľa historickej pečate zboru.

Continue reading about Erb cirkevného zboru

ochodnicky on 4 januára 2012

Continue reading about Príhovor zborového dozorcu na prahu nového roku

ochodnicky on 7 augusta 2011

Continue reading about Prihláška na konfirmačnú prípravu

ochodnicky on 10 októbra 2010

Prinášame pár fotografií zo slávnostných služieb Božích, na ktorých sme si pripomenuli pamiatku posvätenia nášho kostola.

Continue reading about Pamiatka posvätenia

ochodnicky on 3 októbra 2010

Pre všetkých, ktorí radi čítajú ponúkame možnosť požičať si knihu s duchovnou tématikou v novootvorenej zborovej knižnici.

Continue reading about Zborová knižnica