Dňa 13. júna 2012 nám bolo oznámené rozhodnutie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, odboru archívov – heraldického registra zo dňa 7. júna 2012, ktorým zapisuje do Heraldického registra Slovenskej republiky návrh erbu Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Adamovské Kochanovce, ktorý bol vytvorený podľa historickej pečate zboru.

Erb má túto podobu: V modrom štíte šikmo zlatý šikmý kríž prekrížený zlatou kotvou, to všetko pokryté zlatou knihou s červenou oriezkou a zlatým kalichom a prevýšený zlatým Božím okom, vyžarujúcim strieborné lúče. Nad štítom na zlatej krížovej žrdi pripevnená vejúca, do štyroch cimburovitých jazykov vybiehajúca modrá zástava so znamením Lutherovej ruže.

 

Pridaj komentár