V pravidelných anketách (pozri na stránke vpravo) vám budeme predkladať niekoľko otázok na spôsob „cesta do hlbín evanjelikovej duše“. Ak sa nám podarí zozbierať dostatočný počet odpovedí, zverejníme výsledky jednotlivých ankiet v druhom čísle Ročenky, ktorá vyjde v novembri 2010.


Pokračuj v čítaní článku Prieskum

Ozeáš 14,3 „Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi. Povedzte Mu: Odpusť nám všetky viny, prijmi, čo je dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí.“


Pokračuj v čítaní článku Kňazská správa za rok 2009

Z posledného presbyterstva prenikli zatiaľ neoverené informácie o uprázdnení farárskeho miesta v našom cirkevnom zbore.


Pokračuj v čítaní článku Hľadá sa farár do Adamovských Kochanoviec!

Milé sestry, milí bratia. A opäť sme starší. Len trošku, ale predsa. Nechali sme za sebou to staré a vykračujeme do nového zatiaľ nepopísaného prostredia roku 2010.


Pokračuj v čítaní článku Novoročný príhovor brata dozorcu

Stručný prehľad štatistiky k 1.1.2010 a poďakovanie brata farára.


Pokračuj v čítaní článku Štatistika a poďakovanie