Zo života Zboru

ochodnicky on 9 septembra 2010

V nedeľu 29. augusta 2010 sme si počas služieb Božích pripomenuli 70. výročie kochanovskej vzbury. Slávnostnou kazateľkou bola sestra seniorka Mgr. Eva Juríková. Na službách Božích boli prítomní členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a syn bývalého kochanovského  farára Ivana Kolesára  – Vladimír Kolesár.

Continue reading about Kochanovská vzbura

ochodnicky on 1 júna 2010

Niekoľko fotografií, ktoré zachytávajú slávenie svätodušných sviatkov.

Continue reading about Svätodušné sviatky

Elena Sikudova on 29 mája 2010

V pravidelných anketách (pozri na stránke vpravo) vám budeme predkladať niekoľko otázok na spôsob „cesta do hlbín evanjelikovej duše“. Ak sa nám podarí zozbierať dostatočný počet odpovedí, zverejníme výsledky jednotlivých ankiet v druhom čísle Ročenky, ktorá vyjde v novembri 2010.

Continue reading about Prieskum

ochodnicky on 18 februára 2010

Ozeáš 14,3 „Vezmite so sebou slová ľútosti a obráťte sa k Hospodinovi. Povedzte Mu: Odpusť nám všetky viny, prijmi, čo je dobré, my chceme splácať ovocím svojich perí.“

Continue reading about Kňazská správa za rok 2009

ochodnicky on 11 februára 2010

Z posledného presbyterstva prenikli zatiaľ neoverené informácie o uprázdnení farárskeho miesta v našom cirkevnom zbore.

Continue reading about Hľadá sa farár do Adamovských Kochanoviec!