Pre všetkých, ktorí radi čítajú ponúkame možnosť požičať si knihu s duchovnou tématikou v novootvorenej zborovej knižnici. Za člena čitateľského spolku sa môžete prihlásiť u sestry Evky Kadlečíkovej. Zoznam kníh, z ktorých si môžete vybrať:

Zamyslenia

Tesnou bránou

1995

Na každý deň

1958

1960

1964

1969

1979

1982

1992

Každý deň s Bohom

2000

Dr. K.L.

Čtyri úvahy – vánoční a novoroční

V Božej blízkosti

Úvahy na každý deň v roku

C. Eichhorn

V Božej dielni – Úvahy na celý rok

Životopisy

G. Bayer

Dr. Martin Luther

Vladimír Mináč

Zobrané spory J. M. Hurbana

Miloš V. Kratochvíl

Život Jána Amose

Ján Pavlov

Cestou môjho života

PhDr. Ján Purgina

Samuel Mikovíny – Život a dielo

Život a dielo Márie a Kristíny Royovej

Biblické knihy

Starý zákon- překlad s výkladem

1 – Genesis

Starý zákon- překlad s výkladem

2 – Exodus, Leviticus

Starý zákon- překlad s výkladem

3 – Numeri, Deuteronomium

Starý zákon- překlad s výkladem

4 – Józue, Soudců, Rút

Starý zákon- překlad s výkladem

5 – Knihy Samuelovy a první paralipomenon

Starý zákon- překlad s výkladem

6 – Knihy královské a druhý paralipomenon

Starý zákon- překlad s výkladem

7 – Ezdráš, Nehemjáš, Ester

Starý zákon- překlad s výkladem

8 – Jób

Starý zákon- překlad s výkladem

9 – Žalmy

Starý zákon- překlad s výkladem

10 – Přísloví, Kazatel, Píseň

Starý zákon- překlad s výkladem

11 – Izajáš

Starý zákon- překlad s výkladem

12 – Jeremjáš, Pláč

Nový Zákon-překlad s výkladem

Čtyři evangeliá

Kniha Ţalmov

Nová zmluva – preklad s farebnými fotografiami, úvodmi a vysvetlivkami k dobovému prostrediu

Symbolické knihy Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania

Kresťanská beletria

Mária Jonesová a jej Biblia

Kurdakov Sergej

Odpusť mi, Nataša

Henryk Szenkiewicz

Quo vadis

Royová Kristína

Sluha

Royová Kristína

Šťastlivé Vianoce!

Royová Kristína

Výber zo spisov II

Royová Kristína

Výber zo spisov III

Royová Kristína

Bez Boha na svete

Royová Kristína

Biblické postavy

Royová Kristína

Bludári

Royová Kristína

Druhá žena

Royová Kristína

Jozef Egyptský

Royová Kristína

Keď sa život začínal, Slnečné dieťa

Royová Kristína

Na rozhraní

Royová Kristína

Rozprávky

Royová Kristína

Sluha

Royová Kristína

Staniša

Royová Kristína

Stratení, Ako zbohatnúť

Royová Kristína

Susedia

Royová Kristína

Šťastní ľudia, Prišiel domov

Royová Kristína

To, čo večne trvá, Deti hauzirérov

Royová Kristína

Vo vyhnanstve, V pevnej ruke

Royová Kristína

V slnečnej krajine, Traja kamaráti

Royová Kristína

Za svetlom a so svetlom

Royová Kristína

Za vysokú cenu

Royová Kristína

Za presvedčenie

Royová Kristína

Šťastie, Navrátený raj

Zuzana Kozičová

Žila som v tme

J. Reimer

Bez zbrane, ale predsa pod Božou ochranou

Mudr. K. Mika

Príhody pohotovostného lekára

Kresťanská literatúra

Ryan Michael

…aby pohár nepretiekol

Werner Keller

A Biblia má predsa pravdu

Philip H. Lochnaas

Ako odpovedať na … hnutie Nový vek

Philip H. Lochnaas

Ako odpovedať na … kulty (Prehľad)

Philip H. Lochnaas

Ako odpovedať na … východné náboženstvá

Dr. Samuel Štefan Osuský

Bráň pravdu

Bengt Pleijel

Brána viery otvorená

Stanislav Ferfecki

Byl jsem svědkem Jehovovým

Wilhelm Busch

Ježiš – naša šanca

Fridrich Heiler

Kresťanská viera a indický duchovný život

John a Stasi Eldredge

Očarujúca

Lukasová Elizabeth

Rodinné šťastie

Rozprávaj mi o viere

Hofsümer Willi

Strom manželstva

Svetielko

Moia Luciano

Televízne deti

Július Madarás

V utíšení a dúfaní je vaša sila

Josh McDowel

Viac ako tesár

Oswald Bayer

Život z viery

Biblická panoráma

J. Langhammer

Čo bude s týmto svetom

E.T.Pauli

Duchovná hudba

R. Bennett

Duchovný pokrm

R.A.Bennett

Hľadanie Boha

D. Vajda

Kľúče nebeského kráľovstva

A. Saphir

Kristus a Písmo

J. Friedl

Moje skúsenosti s charizmatickým hnutím

W. Bühne

Može byť láska hriechom?

A. Seibel

Nebadané zvedenie zborov

B. Peters

Nepochopiteľné bohatstvo Kristovo

M.Rösseler

Nový život s Ježišom II.

D. Vajda

Pane, Pane

G. Wasserzug

Po vytrhnutí Cirkvi Pána Jeţiša Krista

J. Kausemann

Premožený milosťou

R.Liebi

Rocková hudba a NEW AGE

John MacArthut

Úzkou bránou

D. Vajda

Veda verzus Darvin

Joachim Langhammer

Víťazný život v Kristovi

D. Vajda

Žena, neodchádzaj od muža

Zamyslenia
Tesnou bránou
1995
Na kaţdý den
1958
1960
1964
1969
1979
1982
1992
Kaţdý deň s Bohom
2000
Dr. K.L.
Čtyri úvahy – vánoční a novoroční
V Boţej blízkosti
Úvahy na kaţdý deň v roku
C. Eichhorn
V Boţej dielni – Úvahy na celý rok
Životopisy
G. Bayer
Dr. Martin Luther
Vladimír Mináč
Zobrané spory J. M. Hurbana
Miloš V. Kratochvíl
Ţivot Jána Amose
Ján Pavlov
Cestou môjho ţivota
PhDr. Ján Purgina
Samuel Mikovíny – Ţivot a dielo
Ţivot a dielo Márie a Kristíny Royovej
Biblické knihy
Starý zákon- překlad s výkladem
1 – Genesis
Starý zákon- překlad s výkladem
2 – Exodus, Leviticus
Starý zákon- překlad s výkladem
3 – Numeri, Deuteronomium
Starý zákon- překlad s výkladem
4 – Józue, Soudců, Rút
Starý zákon- překlad s výkladem
5 – Knihy Samuelovy a první paralipomenon
Starý zákon- překlad s výkladem
6 – Knihy královské a druhý paralipomenon
Starý zákon- překlad s výkladem
7 – Ezdráš, Nehemjáš, Ester
Starý zákon- překlad s výkladem
8 – Jób
Starý zákon- překlad s výkladem
9 – Ţalmy
Starý zákon- překlad s výkladem
10 – Přísloví, Kazatel, Píseň
Starý zákon- překlad s výkladem
11 – Izajáš
Starý zákon- překlad s výkladem
12 – Jeremjáš, Pláč
Nový Zákon-překlad s výkladem
Čtyři evangeliá
Kniha Ţalmov
Symbolické knihy Evanjelickej cirkvy augsburského vyznania
Kresťanská beletria
Mária Jonesová a jej Biblia
Kurdakov Sergej
Odpusť mi, Nataša
Henryk Szenkiewicz
Quo vadis
Royová Kristína
Sluha
Royová Kristína
Šťastlivé Vianoce!
Royová Kristína
Výber zo spisov II
Royová Kristína
Výber zo spisov III
Royová Kristína
Bez Boha na svete
Royová Kristína
Biblické postavy
Royová Kristína
Bludári
Royová Kristína
Druhá ţena
Royová Kristína
Jozef Egyptský
Royová Kristína
Keď sa ţivot začínal, Slnečné dieťa
Royová Kristína
Na rozhraní
Royová Kristína
Rozprávky
Royová Kristína
Sluha
Royová Kristína
Staniša
Royová Kristína
Stratení, Ako zbohatnúť
Royová Kristína
Susedia
Royová Kristína
Šťastní ľudia, Prišiel domov
Royová Kristína
To, čo večne trvá, Deti hauzirérov
Royová Kristína
Vo vyhnanstve, V pevnej ruke
Royová Kristína
V slnečnej krajine, Traja kamaráti
Royová Kristína
Za svetlom a so svetlom
Royová Kristína
Za vysokú cenu
Royová Kristína
Za presvedčenie
Royová Kristína
Šťastie, Navrátený raj
Zuzana Kozičová
Ţila som v tme
Nová zmluva – preklad s farebnými fotografiami, úvodmi a vysvetlivkami k dobovému prostrediu
J. Reimer
Bez zbrane, ale predsa pod Boţou ochranou
Mudr. K. Mika
Príhody pohotovostného lekára
Kresťanská literatúra
Ryan Michael
…aby pohár nepretiekol
Werner Keller
A Biblia má predsa pravdu
Philip H. Lochnaas
Ako odpovedať na … hnutie Nový vek
Philip H. Lochnaas
Ako odpovedať na … kulty (Prehľad)
Philip H. Lochnaas
Ako odpovedať na … východné náboţenstvá
Dr. Samuel Štefan Osuský
Bráň pravdu
Bengt Pleijel
Brána viery otvorená
Stanislav Ferfecki
Byl jsem svědkem Jehovovým
Wilhelm Busch
Jeţiš – naša šanca
Fridrich Heiler
Kresťanská viera a indický duchovný ţivot
John a Stasi Eldredge
Očarujúca
Lukasová Elizabeth
Rodinné šťastie
Rozprávaj mi o viere
Hofsümer Willi
Strom manţelstva
Svetielko
Moia Luciano
Televízne deti
Július Madarás
V utíšení a dúfaní je vaša sila
Josh McDowel
Viac ako tesár
Oswald Bayer
Ţivot z viery
Biblická panoráma
J. Langhammer
Čo bude s týmto svetom
E.T.Pauli
Duchovná hudba
R. Bennett
Duchovný pokrm
R.A.Bennett
Hľadanie Boha
D. Vajda
Kľúče nebeského kráľovstva
A. Saphir
Kristus a Písmo
J. Friedl
Moje skúsenosti s charizmatickým hnutím
W. Bühne
Moţe byť láska hriechom?
A. Seibel
Nebadané zvedenie zborov
B. Peters
Nepochopiteľné bohatstvo Kristovo
M.Rösseler
Nový ţivot s Jeţišom II.
D. Vajda
Pane, Pane
G. Wasserzug
Po vytrhnutí Cirkvi Pána Jeţiša Krista
J. Kausemann
Premoţený milosťou
R.Liebi
Rocková hudba a NEW AGE
John MacArthut
Úzkou bránou
D. Vajda
Veda verzus Darvin
Joachim Langhammer
Víťazný ţivot v Kristovi
D. Vajda
Ţena, neodchádzaj od muţa

2 komentáre on Zborová knižnica

 1. Novák Ivanovce píše:

  Kedy máte otvorené? Či len po službách Božích v nedeľu?
  Keby ste zohnali : Krempaský- Veda a viera
  Ďakujem
  Novák

 2. Eva píše:

  Knihy je možné si požičať buď v nedeľu po službách Božích, alebo v sobotu po 17.30, keď sa stretávame na mládeži

Pridaj komentár