1. Pohreb zosnulého brat Dušana Strechu, rodáka z Melčíc – Lieskového bude v utorok 21. novembra 2017 o 15.00  hod. na cintoríne v Melčiciach – Lieskovom, časť Lieskové. 
 2. Filiálka

  Vybrané (v €)

  Z toho cirkevný príspevok(v €)

  Počet osôb

  Priemer na osobu (v €)

  Rozdiel +/-

    2015

  2016

   

  2015

  2016

  2015

  2016

   
  Chocholná 2144,00

  2315,00

  2304,00

  299

  306

  7,17

  7,57

  +171,00

  Velčice 1039,00

  1024,00

  1024,00

  141

  137

  7,37

  7,47

  -15,00

  Adamovce 1159,00

  1195,00

  1195,00

  134

  138

  8,65

  8,66

  +36,00

  Kochanovce 1006,00

  1118,00

  1118,00

  131

  124

  7,68

  9,02

  +112,00

  Zem. Lieskové 1398,00

  1340,00

  1216,00

  224

  205

  6,24

  6,54

  -58,00

  Melčice 1704,00

  1934,00

  1925,00

  266

  268

  6,41

  7,22

  +230,00

  Ivanovce 2008,00

  2004,00

  2004,00

  300

  297

  6,69

  6,75

  -40,00

  Spolu

  10458,00

  10930,00

  10786,00

  1495

  1475

  7,00

  7,41

  +472,00

Filiálka

Vyberali

 
Chocholná Milan Adamči, Ľubomíra Adamčiová, Viera Horňáková, Anna Mikulová,
Velčice Alena Kollárová, Michal Kubis, Milan Lukáč
Adamovce Viera Fabianová, Vladimír Staňák, Slavomír Šikuda
Kochanovce Eva Mikušaťová, Štefan Potoček
Z. Lieskové Darina Chrenková st., Darina Chrenková ml., Emília Vašková
Melčice Božena Adašková, Janka Augustínová, Branislav Fabian, Anna Michaličková
Ivanovce Anna Grumbláková, Anna Križková, Miroslava Križková, Ľudmila Lukáčiková, Danka Ochodnická

Stály program :

Aktivity Deň Čas Miesto
Hlavné služby Božie nedeľa 8:30 Kostol
Zborový spevokol      
Spoločenstvo evanjelickej mládeže sobota 17:00 zborový dom
       
Spoločenstvo ev. žien 1. nedeľa v mesiaci 14:00 zborový dom
Konfirmandi 1. ročník sobota 16:00  zborový dom
Konfirmandi 2. ročník utorok 15:00 zborový dom
Biblická hodina      

Večera Pánova Prisluhuje sa: 1. adventná nedeľa, 3. adventná nedeľa, 1. slávnosť vianočná, 2. slávnosť vianočná, Nový rok, Zjavenie Krista Pána, 5. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, 1. slávnosť veľkonočná, Nedeľa pokánia, posledná nedeľa v mesiaci. Večera Pánova v domácnostiach sa prisluhuje podľa požiadania.

Vyučovanie náboženstva :

 

Škola Deň Čas Ročník
ZŠ s MŠ Chocholná – Velčice  utorok 11:50-12:35  1. – 4.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  11:25-12:15 3.,4.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  12:25-13:10  6,
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  13:35-14:20 8.,9.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok  11:25-12:15 1.,2.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok  12:25-13:10 5.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok 13:35-14:20 7.
 ZŠ s MŠ Ivanovce  štvrtok 10:00 – 10:45  2.
MŠ Chocholná – Velčice  štvrtok 15:00 – 15:30  
MŠ Melčice – Lieskové  streda  9:50 – 10:15  
MŠ Adam. Kochanovce  streda 14:30 – 15:00

Napíš odkaz