1. Pohreb zosnulej sestry Eleny Danielčikovej, rodenej Adamčiovej  bude v pondelok  3. augusta 2020 o 16.00 hod. na cintoríne v Malej Chocholnej.
 2. Filiálka

  Vybrané (v €)

  Z toho cirkevný príspevok(v €)

  Počet osôb

  Priemer na osobu (v €)

  Rozdiel +/-

    2018

  2019

   

  2018

  2019

  2018

  2019

   
  Chocholná 2423,00

  2363,00

  2363,00

  291

  291

  8,33

  8,12

  -60,00

  Velčice 1190,00

  1121,00

  1121,00

  138

  135

  8,62

  8,30

  -69,00

  Adamovce 1275,00

  1345,00

  1345,00

  138

  141

  9,24

  9,54

  +70,00

  Kochanovce 1254,00

  1319,00

  1319,00

  134

  131

  9,36

  10,07

  +65,00

  Zem. Lieskové 1445,00

  1606,00

  1490,00

  211

  212

  6,85

  7,58

  +161,00

  Melčice 2164,00

  2105,00

  2105,00

  262

  252

  8,26

  8,35

  -59,00

  Ivanovce 2095,00

  2165,00

  2165,00

  296

  288

  7,08

  7,52

  +70,00

  Spolu

  11846,-

  12024,-

  11980,-

  1470

  1450

  8,06

  8,29

  +178,00

Filiálka

Vyberali

 
Chocholná Milan Adamči, Emília Adamčiová, Ľubomíra Adamčiová, Viera Horňáková, Anna Mikulová, Jarmila Mikulová
Velčice Alena Kollárová, Michal Kubis, Milan Lukáč
Adamovce Viera Fabianová, Vladimír Staňák, Slavomír Šikuda
Kochanovce Eva Mikušaťová, Štefan Potoček, Elena Wilkinsonová
Z. Lieskové Darina Chrenková st., Darina Chrenková ml., Emília Vašková
Melčice Božena Adašková, Janka Augustínová, Branislav Fabian, Anna Michaličková
Ivanovce Anna Grumbláková, Anna Križková, Ľudmila Lukáčiková, Ľudmila Ondrejičková, Roman Richtárik

Stály program :

Hlavné služby Božie nedeľa 8:30 kostol
Spoločenstvo ev. mládeže sobota 16:00  zborový dom  
Spoločenstvo ev. žien  1. nedeľa v mesiaci 14:00  zborový dom
Zborový spevokol piatok 18:00  zborový dom
Konfirmandi 1. ročník piatok 15:00  zborový dom
Konfirmandi 2. ročník utorok 15:00  zborový dom
Biblická hodina utorok 17:00  zborový dom

Večera Pánova Prisluhuje sa: 1. adventná nedeľa, 3. adventná nedeľa, 1. slávnosť vianočná, 2. slávnosť vianočná, Nový rok, Zjavenie Krista Pána, 5. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, 1. slávnosť veľkonočná, Nedeľa pokánia, posledná nedeľa v mesiaci. Večera Pánova v domácnostiach sa prisluhuje podľa požiadania.

Vyučovanie náboženstva :

Škola Deň Čas Ročník
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  pondelok  11:25-12:10  1.,2.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  pondelok   12:20-13:05  8.
       
ZŠ s MŠ  Chocholná – Velčice  utorok  11:40-12:25  1. – 4.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  11:25-12:10  4.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  12:20-13:05  5.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  13:35-14:20  6.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok  11:25-12:10  3..
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok  12:20-13:05  7.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok  13:35-14:20  9. 
MŠ Adamovské Kochanovce  streda  14:30-15:00  
     

Napíš odkaz