1. Pohreb zosnulej sestry Anny Mitanovej bude v sobotu 21. júla o 11.00 hod. na cintoríne v Melčiciach. Spievanie pri úmrtí našej sestry bude v piatok 20. júla o 19.00 hod. na Novákovci. 
 2. Filiálka

  Vybrané (v €)

  Z toho cirkevný príspevok(v €)

  Počet osôb

  Priemer na osobu (v €)

  Rozdiel +/-

    2016

  2017

   

  2016

  2017

  2016

  2017

   
  Chocholná 2365,00

  2420,00

  2420,00

  307

  300

  7,70

  8,07

  +55,00

  Velčice 1024,00

  1071,00

  1071,00

  137

  136

  7,47

  7,88

  +47,00

  Adamovce 1202,00

  1366,00

  1366,00

  139

  140

  8,65

  9,76

  +164,00

  Kochanovce 1118,00

  1196,00

  1196,00

  124

  132

  9,02

  9,06

  +78,00

  Zem. Lieskové 1360,00

  1352,00

  1242,00

  209

  210

  6,51

  6,44

  -8,00

  Melčice 1949,00

  2020,00

  2020,00

  268

  266

  7,27

  7,59

  +71,00

  Ivanovce 2014,00

  2095,00

  2095,00

  298

  293

  6,76

  7,15

  +81,00

  Spolu

  11032,-

  11520,-

  11410,-

  1482

  1477

  7,44

  7,80

  +488,00

Filiálka

Vyberali

 
Chocholná Emília Adamčiová, Ľubomíra Adamčiová, Viera Horňáková, Anna Mikulová, Jarmila Mikulová
Velčice Alena Kollárová, Michal Kubis, Milan Lukáč
Adamovce Viera Fabianová, Vladimír Staňák, Slavomír Šikuda
Kochanovce Eva Kadlečíková, Štefan Potoček, Elena Wilkinsonová
Z. Lieskové Darina Chrenková st., Darina Chrenková ml., Emília Vašková
Melčice Božena Adašková, Janka Augustínová, Branislav Fabian, 
Ivanovce Anna Grumbláková, Anna Križková, Miroslava Križková, Ľudmila Lukáčiková, Danka Ochodnická

Stály program :

Aktivity Deň Čas Miesto
Hlavné služby Božie nedeľa 8:30  kostol
Spoločenstvo evanjelickej mládeže sobota 17:00  zborový dom
Spoločenstvo evanjelických žien  1. nedeľa v mesiaci 14:00  zborový dom
Konfirmandi 1. ročník piatok 15:00  zborový dom
Konfirmandi 2. ročník piatok 17:00  zborový dom
Biblická hodina utorok  17:00  zborový dom 

Večera Pánova Prisluhuje sa: 1. adventná nedeľa, 3. adventná nedeľa, 1. slávnosť vianočná, 2. slávnosť vianočná, Nový rok, Zjavenie Krista Pána, 5. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, 1. slávnosť veľkonočná, Nedeľa pokánia, posledná nedeľa v mesiaci. Večera Pánova v domácnostiach sa prisluhuje podľa požiadania.

Vyučovanie náboženstva :

Škola Deň Čas Ročník
ZŠ s MŠ Chocholná – Velčice  utorok 11:50-12:35  1. – 4.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  10:30-11:15  1.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  11:25-12:15  2.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  12:25-13:10  8.,9.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  13:35-14:20  5.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok  11:25-12:15  3.,4.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok  12:25-13:10  7.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok 13:35-14:20  6.
 ZŠ s MŠ Ivanovce  štvrtok 10:00 – 10:45  2.,3.
MŠ Chocholná – Velčice  štvrtok 15:00 – 15:30  
MŠ Melčice – Lieskové  streda  9:50 – 10:15  
MŠ Adam. Kochanovce  streda 14:30 – 15:00

Napíš odkaz