1. Pohreb zosnulej sestry Anny Horňákovej bude v pondelok 24. septembra o 16.00 hod. na cintoríne vo Velčiciach. 
 2. Filiálka

  Vybrané (v €)

  Z toho cirkevný príspevok(v €)

  Počet osôb

  Priemer na osobu (v €)

  Rozdiel +/-

    2016

  2017

   

  2016

  2017

  2016

  2017

   
  Chocholná 2365,00

  2420,00

  2420,00

  307

  300

  7,70

  8,07

  +55,00

  Velčice 1024,00

  1071,00

  1071,00

  137

  136

  7,47

  7,88

  +47,00

  Adamovce 1202,00

  1366,00

  1366,00

  139

  140

  8,65

  9,76

  +164,00

  Kochanovce 1118,00

  1196,00

  1196,00

  124

  132

  9,02

  9,06

  +78,00

  Zem. Lieskové 1360,00

  1352,00

  1242,00

  209

  210

  6,51

  6,44

  -8,00

  Melčice 1949,00

  2020,00

  2020,00

  268

  266

  7,27

  7,59

  +71,00

  Ivanovce 2014,00

  2095,00

  2095,00

  298

  293

  6,76

  7,15

  +81,00

  Spolu

  11032,-

  11520,-

  11410,-

  1482

  1477

  7,44

  7,80

  +488,00

Filiálka

Vyberali

 
Chocholná Emília Adamčiová, Ľubomíra Adamčiová, Viera Horňáková, Anna Mikulová, Jarmila Mikulová
Velčice Alena Kollárová, Michal Kubis, Milan Lukáč
Adamovce Viera Fabianová, Vladimír Staňák, Slavomír Šikuda
Kochanovce Eva Kadlečíková, Štefan Potoček, Elena Wilkinsonová
Z. Lieskové Darina Chrenková st., Darina Chrenková ml., Emília Vašková
Melčice Božena Adašková, Janka Augustínová, Branislav Fabian, 
Ivanovce Anna Grumbláková, Anna Križková, Miroslava Križková, Ľudmila Lukáčiková, Danka Ochodnická

Stály program :

Aktivity Deň Čas Miesto
Hlavné služby Božie nedeľa 8:30  kostol
       
Spoločenstvo evanjelických žien  1. nedeľa v mesiaci 14:00  zborový dom
Konfirmandi 1. ročník piatok 15:00  zborový dom
Konfirmandi 2. ročník streda 16:00  zborový dom
Biblická hodina      

Večera Pánova Prisluhuje sa: 1. adventná nedeľa, 3. adventná nedeľa, 1. slávnosť vianočná, 2. slávnosť vianočná, Nový rok, Zjavenie Krista Pána, 5. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, 1. slávnosť veľkonočná, Nedeľa pokánia, posledná nedeľa v mesiaci. Večera Pánova v domácnostiach sa prisluhuje podľa požiadania.

Vyučovanie náboženstva :

Škola Deň Čas Ročník
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  pondelok  11:25-12:10  2.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  pondelok   12:20-13:05  5.
ZŠ s MŠ Chocholná – Ivanovce   utorok  10:55-11:40  3.-4.
ZŠ s MŠ  Chocholná – Velčice  utorok  11:50-12:35  1. – 3.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  11:25-12:10  1.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  12:20-13:05  9.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  13:35-14:20  7.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok  11:25-12:10  3.-4.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok  12:20-13:05  6.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok  13:35-14:20  8. 
MŠ Melčice – Lieskové  streda    
MŠ Chocholná – Velčice  štvrtok  

Napíš odkaz