1. Pohreb zosnulej sestry Ing. Jarmily Šebánovej bude v stredu 31. júla 2019 o 16.00 hod. v Evanjelickom kostole v Adamovských Kochanovciach. Spievanie pri úmrtí bude v utorok 30. júla 2019  o 19.00 hod.   v Zborovom dome ECAV Adamovské Kochanovce
 2.  
 3. Filiálka

  Vybrané (v €)

  Z toho cirkevný príspevok(v €)

  Počet osôb

  Priemer na osobu (v €)

  Rozdiel +/-

    2017

  2018

   

  2017

  2018

  2017

  2018

   
  Chocholná 2420,00

  2423,00

  2423,00

  300

  291

  8,07

  8,33

  +3,00

  Velčice 1071,00

  1190,00

  1190,00

  136

  138

  7,88

  8,62

  +119,00

  Adamovce 1416,00

  1275,00

  1275,00

  144

  138

  9,83

  9,24

  -141,00

  Kochanovce 1206,00

  1254,00

  1254,00

  134

  134

  9,00

  9,36

  +48,00

  Zem. Lieskové 1352,00

  1445,00

  1281,00

  210

  211

  6,44

  6,85

  +93,00

  Melčice 2020,00

  2139,00

  2139,00

  266

  260

  7,59

  8,23

  +119,00

  Ivanovce 2095,00

  2095,00

  2092,00

  293

  296

  7,15

  7,08

  +0,00

  Spolu

  11580,-

  11821,-

  11654,-

  1483

  1468

  7,81

  8,05

  +241,00

Filiálka

Vyberali

 
Chocholná Emília Adamčiová, Ľubomíra Adamčiová, Anna Cingálková, Viera Horňáková, Anna Mikulová, Jarmila Mikulová
Velčice Alena Kollárová, Michal Kubis, Milan Lukáč
Adamovce Viera Fabianová, Vladimír Staňák, Slavomír Šikuda
Kochanovce Eva Mikušaťová, Štefan Potoček, Elena Wilkinsonová
Z. Lieskové Darina Chrenková st., Darina Chrenková ml., Emília Vašková
Melčice Božena Adašková, Janka Augustínová, Branislav Fabian, Anna Michaličková
Ivanovce Anna Grumbláková, Anna Križková, Ľudmila Lukáčiková, Ľudmila Ondrejičková, Roman Richtárik

Stály program :

Aktivity Deň Čas Miesto
Hlavné služby Božie nedeľa 8:30  kostol
Spoločenstvo evanjelických žien  1. nedeľa v mesiaci 14:00 zborový dom
Zborový spevokol piatok 17:00  zborový dom
Konfirmandi 1. ročník piatok 15:00  zborový dom
Konfirmandi 2. ročník streda 16:00  zborový dom
Biblická hodina utorok 17:30  zborový dom

Večera Pánova Prisluhuje sa: 1. adventná nedeľa, 3. adventná nedeľa, 1. slávnosť vianočná, 2. slávnosť vianočná, Nový rok, Zjavenie Krista Pána, 5. pôstna nedeľa, Zelený štvrtok, Veľký piatok, 1. slávnosť veľkonočná, Nedeľa pokánia, posledná nedeľa v mesiaci. Večera Pánova v domácnostiach sa prisluhuje podľa požiadania.

Vyučovanie náboženstva :

Škola Deň Čas Ročník
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  pondelok  11:25-12:10  2.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  pondelok   12:20-13:05  5.
ZŠ s MŠ Chocholná – Ivanovce   utorok  10:55-11:40  3.-4.
ZŠ s MŠ  Chocholná – Velčice  utorok  11:50-12:35  1. – 3.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  11:25-12:10  1.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  12:20-13:05  9.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  streda  13:35-14:20  7.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok  11:25-12:10  3.-4.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok  12:20-13:05  6.
ZŠ s MŠ Melčice – Lieskové  štvrtok  13:35-14:20  8. 
MŠ Melčice – Lieskové  streda 10:00- 10:30  
MŠ Chocholná – Velčice  štvrtok 15:00-15:30

Napíš odkaz