V 1. nedeľu po Svätej Trojici, 6. júna 2010, sa v Cirkevnom zbore Uhrovec uskutočnilo stretnutie spevokolov Považského seniorátu. S piesňami „Svätý, svätý, svätý“ a „Slávže duša“  vystúpil i náš zborový spevokol.


Pokračuj v čítaní článku Stretnutie spevokolov

„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“ Mt 6,24    


Pokračuj v čítaní článku Konfirmácia 2006

„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“ Mt 6,24  


Pokračuj v čítaní článku Konfirmácia 2007

„Nikto nemôže slúžiť dvom pánom; lebo buďto jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým pohrdne. Nemôžete slúžiť Bohu aj mamone.“ Mt 6,24    


Pokračuj v čítaní článku Konfirmácia 2008