Mária Šípková Iba život


Pokračuj v čítaní článku Iba život

Teší ma, že ste opäť zavítali na stránku nášho spoločenstva a iste Vás zaujíma aj obsah nášho stretnutia, na ktorom sme sa stretli v prvú februárovú nedeľu v zborovom dome. Po úvodnej piesni z ES 622 sme si pripomenuli  evanjeliový text Mt 22, 15 – 22 O dani, o ktorom sme premýšľali vo svojich domácnostiach.


Pokračuj v čítaní článku Februárové stretnutie žien

Prvá nedeľa v novom kalendárnom roku sa  niesla v sviatočnom duchu nedeľného popoludnia. Pripísali sme ďalší rok nášmu SEŽ, ktoré sa stretlo v zborovom dome, aby sa zamýšľalo nad domácim štúdiom Biblie. Témou januárového stretnutia bola ďalšia kapitola evanjelia podľa Matúša Mt 22, 1-14 – Podobenstvo o svadbe kráľovského syna.


Pokračuj v čítaní článku Januárové stretnutie žien

Milí čitatelia! Prinášame Vám správu z decembrového stretnutia žien. 


Pokračuj v čítaní článku Podobenstvo o zlých vinohradníkoch

Milí čiatelia! Novembrový čas, čas spomienok na našich najbližších, sa možno trocha odrazil aj na účasti na spoločenstve žien. No i keď v menšom množstve, určite tie sestry, ktoré prišli neľutovali spoločne strávený čas v Pánovej prítomnosti.


Pokračuj v čítaní článku Stretnutie žien v novembri