Bratia a sestry, záznam zo služieb Božích z 5. júla 2020 si môžete pozrieť na nasledujúcom odkaze https://www.youtube.com/channel/UC-qs5QPWBs1mLedH1Fn0u8A Z dôvodu veľkosti súborov sme sa záznamy z bohoslužieb rozhodli uvádzať na kanál YouTube. Pozývame Vás, aby ste sa stali odberateľmi tohto kanálu, kam budeme postupne nahrávať ďalšie záznamy. Oznamy: Služby Božie na budúcu nedeľu budú v […]


Pokračuj v čítaní článku 4. nedeľa po Svätej Trojici

Záznam zo služieb Božích si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.facebook.com/watch/?v=201683414378572 Služby Božie na budúcu nedeľu budú v obvyklom čase o 8.30 hod. Ako v poslednú nedeľu v mesiaci bude počas služieb Božích prisluhovaná Večera Pánova.


Pokračuj v čítaní článku 2. nedeľa po Svätej Trojici

Záznam zo služieb Božích konaných dňa 14. júna 2020 v 1. nedeľu po Svätej Trojici si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.facebook.com/watch/?v=261753471770684


Pokračuj v čítaní článku 1. nedeľa po Svätej Trojici

Bratia a sestry, záznam služieb Božích zo 7. júna 2020, sviatku Svätej trojici si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.facebook.com/watch/?v=273562910362840 Služby Božie na budúcu nedeľu, 14. júna 2020 budú v obvyklom čase o 8.30 hod.


Pokračuj v čítaní článku Svätá Trojica

Záznam služieb Božích z 2. slávnosti svätodušnej si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.facebook.com/102744024696658/videos/265870777862244/


Pokračuj v čítaní článku 2. slávnosť svätodušná