Bratia a sestry, z dôvodu ochrany zdravia je účasť na službách Božích obmedzená. Pozývame Vás zdielať naše spoločenstvo aspoň prostredníctvom záznamu: https://www.facebook.com/watch/?v=237929680995154


Pokračuj v čítaní článku 4. nedeľa po Veľkej noci

S vďakou za Božiu pomoc a požehnanie Vám ponúkame pobožnosť z 3. nedele po Veľkej noci https://www.facebook.com/102744024696658/videos/269299204471675/


Pokračuj v čítaní článku 3. nedeľa po Veľkej noci

V túto nedeľu sme sa mali stretnúť pri konfirmácii našich mladých bratov a sestier, ale pretrvávajúce opatrenia proti šíreniu vírusu nám dovoľujú stretnúť sa len pri pobožnosti prostredníctvom videoprenosu https://www.facebook.com/watch/?v=253718522662242


Pokračuj v čítaní článku 2. nedeľa po Veľkej noci

Pozývame Vás na pobožnosť https://www.facebook.com/watch/?v=2055408734604893


Pokračuj v čítaní článku 1. nedeľa po Veľkej noci

Bratia a sestry, pozývame Vás prežiť radosť zo vzkriesenia Pána Ježiš Krista prostredníctvom pobožnosti z nášho kostola. https://www.facebook.com/watch/?v=181340352842283


Pokračuj v čítaní článku Veľkonočná nedeľa