Zj 2,1-7


Pokračuj v čítaní článku 5. nedeľ po Svätej Trojici


Pokračuj v čítaní článku Veľkonočná nedeľa

Lk 17,7-10 „Keď nie­kto z vás má sluhu, ktorý orie alebo pasie, a vráti sa z poľa, či mu po­vie: Poď hneď a sad­ni si za stôl? Či mu skôr ne­povie: Pri­prav mi večeru, opáš sa a po­sluhuj mi, kým sa nenajem a ne­na­pijem, a po­tom jedz a pi aj ty? Či vari bude ďakovať tomu sluhovi, […]


Pokračuj v čítaní článku Kňazská správa za rok 2011

1. nedeľa po Zjavení je v našej cirkvi venovaná misii. Na službách Božích sme o misii premýšľali i počas kázne.


Pokračuj v čítaní článku Nedeľa misie

Žid 12,7 „Vytrvajte, aby vás vychoval. Ako so synmi zaobchádza Boh s vami. Veď kdeže je syn, ktorého by otec nevychovával?“


Pokračuj v čítaní článku Nový rok