Milí čitatelia! Prinášame Vám správu z decembrového stretnutia žien. 


Pokračuj v čítaní článku Podobenstvo o zlých vinohradníkoch

Milí čiatelia! Novembrový čas, čas spomienok na našich najbližších, sa možno trocha odrazil aj na účasti na spoločenstve žien. No i keď v menšom množstve, určite tie sestry, ktoré prišli neľutovali spoločne strávený čas v Pánovej prítomnosti.


Pokračuj v čítaní článku Stretnutie žien v novembri

Stretnutie žien Považského seniorátu sa tento rok konalo v našom cirkevnom zbore.


Pokračuj v čítaní článku Žena kresťanka, matka a vychovávateľka

Správa zo stretnutie žien 11. októbra 2009


Pokračuj v čítaní článku Prekliatie figovníka

Od našej vzácnej sestry Daniely Horínkovej


Pokračuj v čítaní článku V chráme prírody