Stretnutie žien Považského seniorátu sa tento rok konalo v našom cirkevnom zbore. Téma  stretnutia bola  Žena kresťanka, Žena matka a Žena vychovávateľka.

Je len na škodu, že nenašlo v našom senioráte takú odozvu a účasť bola počtom slabšia, no čo sa týka obsahovej stánky bola na veľmi vysokej úrovni.

Tešilo, nás, že sme medzi nami mohli privítať aj sestru farárku Mgr. Danielu Horínkovú, ktorá obohatila toto stretnutie svojou prednáškou.

Zvesťou slova Božieho poslúžil brat farár Mgr. Ján Ochodnický. Jeho kázeň sa niesla v duchu slov z 1.Kráľov, 8-16.

O dôležitej službe žien slúžiacich v cirkvi, ale aj v spoločnosti porozprávala sestra seniorka Mgr. Eva Juríková.

Sestra farárka Horínková prítomným poslúžila prednáškou  „Psychológii dieťaťa a zvesť Božieho slova“.

V duchu témy stretnutie predniesli svoje postrehy sestry z cirkevných zborov Považského seniorátu-

Žena kresťanka (s. Kusendová)

Vyrastala v kruhu milujúcich a veriacich rodičov, ktorí ju od malička viedli k Bohu. Pán Boh ju podrobil mnohým skúškam aj v zrelom veku. Práve tu pocítila dotyk Božej nekonečnej lásky a jej modlitby boli vypočuté. Lebo od každého, komu bolo mnoho dané, bude sa mnoho pohľadávať; a komu mnoho zverili, od toho budú viac žiadať. (L12, 48).

Žena matka (s.  Medňanská)

Sa s nami podelila o svoj životný príbeh. Priviedla i svoje deti a manžela. Rozprávala o svojich troch deťoch, ktoré krátko po sebe priviedla na svet

Ajhľa, dedičstvom od Hospodina sú synovia, odmenou je plod života (Ž127,3)

Keď sa jej zdalo, že je toho na ňu priveľa utiekala sa k slovám evanjelia podľa Matúša:

Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia (Mt6, 34).

Žena vychovávateľka (s. Trúsiková)

So svojim manželom sa spoznala na mládeži. Deti viedla od malička k duchovnej výchove. Okrem svojich dvoch detí si ešte dve s manželom adoptovali. Vo svojom príspevku rozprávala aj o tom, že deťom chýba mužský vzor. Muži prenechali výchovu ženám. Deti, ktoré si s manželom adoptovali pri náhradnej rodine pociťovali absenciu muža. Prvé dni matku ani nepotrebovali – iba ako kuchárku. Povzbudila mužov k práci v našich zboroch.

Stretnutie žien  pozdravili aj naši mládežníci i ženy zo SEŽ a bolo popretkávané nádhernými piesňami, básňami a modlitbami.

Popoludní stretnutie pokračovalo v Zborovom dome pri zamysleniach, modlitbách a vzájomnom sa zdieľaní. Vďaka Bohu za požehnaný deň.

Pridaj komentár