Kázeň z 5. nedele po Veľkej noci, ktorá bola zároveň nedeľou poďakovania za naše matky, staré matky,…

Žalm 127,1 „„Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.

Asi ste už počuli ten známy príbeh o účte pre matku. Raz, keď matka umývala riad, prišiel k nej jej malý syn a podával jej účet, v ktorom si zrátal svoje nároky za splnené služby: urobil som nákup 3x, upratal kuchyňu 3x, utieral riad 5x, čistil topánky 7x, prestieral na stôl 4x, ustlal posteľ 2x, strážil mladšiu sestru1x a podobne. Matka si prečítala účet, smutne pozrela na syna, utrela si ruky do zástery a a na druhú stranu lístka napísala: za 9 mesiacov, ktoré som ťa nosila pod srdcom, za všetky prebdené noci, za pranie tvojich plienok, za  utieranie tvojich sĺz, za nosenie ťa na rukách, za čítanie rozprávok, za varenie, upratovanie, zašívanie dier, za toto všetko ti nedávam účet, lebo všetko, čo som urobila pre teba, urobila som z lásky a nežiadam za to odmenu.

Dnes máme deň matiek. Tento sviatok sa slávi takmer na celom svete. Najmä deti v materských a základných školách si pod vedením svojich učiteliek pripravujú pásma piesní a básní, ktorými chcú prekvapiť  svoje mamy. Nie jednej z nich vypadne slza, keď jej dieťa vystupuje na javisko, podáva mame kvet alebo drobnosť vyrobenú vlastnými rukami. Nechcem narúšať krásnu tradíciu tohto dňa, ale mám pocit, že potom ako matky postavíme na piedestál a poďakujeme im za všetko cenné, čo vložili do nášho života, výchovy, ich s príchodom ďalšieho dňa uvrhneme do bezútešnej reality. Neposlušnosť ba až drzosť detí každého veku, zabúdanie na matku, pohŕdania jej osobou sú len niektorými z bremien, ktoré si nesú naše matky. Zranenia, ktoré nevidno na povrchu, ale o to citlivejšie bodajú vo vnútri, v srdci. A práve preto vám chceme poďakovať trocha inak. Áno chceme vám poďakovať za všetko čo ste pre nás urobili a robíte.  Chceme vám povedať, že si nesmierne vážime vašu prácu, lásku a súcit. Vieme, že nejde o ľahkú službu. Vieme, že je často naplnená bolesťou a trápením. A preto vás  chcem povzbudiť Božím slovom: „Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.

Šalamún tu hovorí o budovaní domu a chránení mesta. Nevieme presne čo mal na mysli. Možno myslel na chrám, ktorý staval Hospodinovi. Možno myslel na normálnu stavbu domu. Možno mal na mysli budovanie rodiny a domova. Každopádne to na rodinu môžeme aplikovať. Rodina a domácnosť sú práve tie oblasti, kde často najviac pôsobia naše mamy. Sú to práve mamy, ktoré nesú najväčšie bremeno starostlivosti o deti. Oveľa aktívnejšie tiež znášajú problémy a starosti dospievajúcich detí. Nechcem krivdiť otcom, ale asi sa zhodneme, že mama je mama. A práve pre vás mamičky, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí ste občas unavení a vyčerpaní, pre vás tu mám dve povzbudivé pravdy z tohto žalmu.

1.pravda: Hospodin je s vami. Šalamún napísal: „Ak Hospodin nestavia dom… ak Hospodin nestráži mesto…“ Tieto slová nám dávajú obrovskú nádej. Nádej, že je možné, aby v tých našich stavbách a v našom strážení bol Hospodin prítomný. V týchto slovách je pre nás vzácne zasľúbenia, že Boh môže byť prítomný vo všetkých našich každodenných záležitostiach.

Ako môže byť prítomný? Iste poznáte Ježišove slová: „Proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a bude vám otvorené; lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde; a kto klope, tomu bude otvorené.“ Ak sme Boha poprosili, aby vstúpil do nášho života, potom On je s nami i v každodenných rutinných aktivitách. Ježiš nie je len Bohom, ktorý za nás prelial svoju krv na golgotskom kríži, aby sme po smrti mali večný život. A aj keď je to to najdôležitejšie, tak Ježišovi nezáleží len na tom, kde strávime večnosť. Ježiš má záujem byť s nami v našich každodenných situáciách.

Pre tých, ktorí majú Ježiša ako svojho Pána platí, že všetko, čo robia s modlitbou, robia s Hospodinom. Takto sa ten dnešný text stáva obrovským zasľúbením aj pre vás, mamy, ktoré patríte Bohu. Znamená to totiž, že vo chvíľach, keď v bezsenných nociach myslíte na svoje deti, Boh je s vami. Znamená to, že keď sa vám zdá, že iba periete, žehlíte, varíte a umývate riad, Boh je s vami. Znamená to, že keď sa trápite, že vaše dieťa robí zlé rozhodnutia, že aj v tých vašich starostiach je Boh s vami. Tieto a vlastne všetky ďalšie aktivity môžeme robiť s Bohom. Jednoducho Ho len v modlitbe poprosme, aby bol s nami. Som presvedčený, že keď si uvedomíme, že uprostred všetkých trápení a namáhavých povinností je Boh s vami, tak nás to povzbudí a posilní. Čo viac, môžete vedieť, že Boh je ten, kto vám pomáha a ten komu záleží na vašej domácnosti a na vašich deťoch.

2.pravda, ktorú počujeme z Božieho slova znie: Vaša námaha nie je márna. Možno si niekedy hovoríte, aký to má všetko zmysel. Dve hodiny varíte obed a za desať minút je zjedený a zostane len hromada riadu. Hodiny strávite praním a žehlením a prvé, čo dieťa urobí, je, že spadne do kaluže. Možno máte niekedy tendenciu pýtať sa: Nerobím to všetko nadarmo? Nerobím to zbytočne? Šalamún hovorí, čo je zbytočné. Zbytočné je to vtedy, ak to robíte bez Hospodina. Ak to robíte s Hospodinom, potom vaša námaha nie je márna.

Zamyslime sa znovu nad tými slovami: „Ak Hospodin nestavia dom, márne sa namáhajú stavitelia; ak Hospodin nestráži mesto, márne bdie strážnik.“ Skúsme si tieto vety obrátiť naopak. Môžeme totiž povedať: Ak Hospodin stavia dom, nenamáhajú sa staviteľa nadarmo. Ak Hospodin stráži mesto, nebdie nadarmo strážnik. Tieto verše nám všetkým pripomínajú, že to, čo robíme s Hospodinom, nerobíme nadarmo. Hoci je to často drina, hoci sme unavení, hoci nás to niekedy trápi, Boh je s nami, a preto naše dielo nie je zbytočné, aj keď práve hneď nevidíme výsledky.

Aj táto pravda je pre nás obrovským povzbudením.  Aj keď je to drina, nie je vaša práca márna. Ak totiž všetko robíte pre Pána a s Pánom, tak to na vás bude vidieť a Boh bude vo vás oslávený.  Ak to všetko robíte s Hospodinom, tak sa to stáva pre všetkých v okolí obrovským požehnaním. A predovšetkým to ukazuje na to, že ste zakorenení v Bohu. Tá vaša rutinná práca, za ktorú často ani nebudete počuť poďakovanie a uznanie sa naviac stáva nádherným svedectvom vašej viery. Takže keď znovu budete mať pocit, že to nezvládate a že všetka drina k ničomu nie je, uvedomte si, že Boh je s vami, a že to práve teraz môžu vidieť aj ostatní. Amen.

 

Modlime sa: Pane Bože vďaka za naše mamičky, babičky a všetky ženy, ktoré nás vychovávali a vychovávajú, za tie, ktoré nás vedú k Tebe. Chceme dnes ďakovať za ich obetavosť, chceme im vyjadriť našu vďačnosť. Ďakujeme za tú veľkú investíciu, ktorú vniesli a vnášajú do nášho života. Prosíme žehnaj im, dávaj im dostatok zdravia, všetko čo im my dať nemôžeme. Dávaj nám deťom a mužom mnoho porozumenia pre ne, ešte viac taktu a ohľaduplnosti k nim. Amen.

Pridaj komentár