V dňoch 29.7. – 30.7.2009 sa v našom cirkevnom zbore uskutočnil detský letný tábor. Pripravovali sme ho pre všetky deti, ktoré chodia na nedeľnú besiedku. Pozvali sme aj ich kamarátov a na naše veľké prekvapenie ich účasť nás veľmi milo prekvapila. Už od skorého rána rodičia a starí rodičia privádzali svoje ratolesti do zborového domu, kde sa o ich privítanie postarali vedúci tábora. Medzi nás zavítalo 21 detí, z ktorých 9 boli deti predškolského veku a 12 vo veku 7-12 rokov.

Program bol zameraný na Biblické témy a príbehy, ktoré boli doplňované hrami, piesňami  a tvorivými dielňami.

V stredu dopoludnia mali deti pripravenú biblickú tému, ktorá bola doplnená tvorivou hrou, maľovaním, alebo spievaním detských piesní. Po výbornom obede sme odpočívali, pretože sme potrebovali energiu na popoludňajšie hry. Štvrtok ráno nás čakalo príjemné prebúdzanie do nového slnečného dňa, ktoré sme začali rannou modlitbou a raňajkami. Dopoludnia sme sa rozprávali o Bohu a Jeho prikázaniach. Na obed nás pani kuchárky prekvapili ďalším výborným obedom po ktorom sme niektorí neodolali a išli sme si pospať. Ostatní sa veselo hrali a zabávali. Popoludní na nás čakali súťaže, hry a obľúbené hojdačky, či preliezačky, na ktorých sa deti dosýta vyšantili. Po ukončení programu na nás čakal olovrant po ktorom si deti zbalili svoje veci. Detský tábor sme ukončili posledným osviežujúcim prekvapením – zmrzlinou.

Keď sme sa pýtali detí, ako sa im páčil tábor a ako sa s nami cítili povedali : „Bolo nám s vami super, ale bolo to veľmi krátke. Na budúci rok by sme tu mohli byť aspoň týždeň”.

Ich slová nás nesmierne potešili a povzbudili do ďalšej práce. S radosťou v srdci sme sa poďakovali Bohu za to, ako majestátne požehnal toto dielo a ani jeden z nás nezaváhal pri myšlienke, že aj budúci rok v lete sa opäť stretneme na detskom letnom tábore.

Pridaj komentár